Formulieren

Op deze pagina vindt u alle formulieren die de Vlaamse overheid aanbiedt.
De formulieren zijn filterbaar per thema, doelgroep en entiteit. 

De site is nog in volle opbouw. De kwaliteit van de Vlaamse formulieren moet voortdurend verbeteren. Daarom worden de formulieren doorgelicht op klantgerichtheid, leesbaarheid en eenvoud. De Vlaamse overheid wil stelselmatig meer intelligente, kwaliteitsvolle formulieren aanbieden die geen gegevens opvragen die al bij de overheid beschikbaar zijn.

Vragen over een specifiek formulier kunt u stellen via de administratie die op het formulier zelf staat. U kunt ook terecht bij het Contactpunt Vlaamse Infolijn. Als  een bepaald formulier ontbreekt op deze site, meld het dan aan de dienst Wetsmatiging.

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

FWO - Candidature for an EXXONMOBIL Chemical European Science and Engineering Award

Met dit formulier kunt u kandideren voor de tweejaarlijkse prijs van ExxonMobil Chemical Europe, die wordt toegekend aan een Europese onderzoeker ter ondersteuning van onderzoek over structuur-eigenschap-relaties en toepassingen van Olefine gebaseerde polymeren. Het formulier is minstens drie maanden voor de indiendatum beschikbaar. De eerstvolgende concrete indiendatum kunt u terugvinden via de link naar het formulier.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Economie, wetenschap en innovatieFonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)
Thema: 
Wetenschap en Innovatie
Wetenschap en InnovatieWetenschappelijke prijzen

FWO - Candidature for an international co-ordination action

Met dit formulier kunt u zich kandidaat stellen voor een internationale coördinatieactie van het FWO. Het FWO stelt zich met dit financieringskanaal tot doel om coördinatieacties van internationale samenwerkingsverbanden te ondersteunen met financiële middelen, bestemd voor de algemene wetenschappelijke coördinatie en het administratief beheer van het samenwerkingsverband (met uitsluiting van het wetenschappelijk onderzoek zelf). Het formulier is minstens drie maanden voor de indiendatum beschikbaar. De eerstvolgende concrete indiendatum kunt u terugvinden via de link naar het formulier.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Economie, wetenschap en innovatieFonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)
Thema: 
Wetenschap en Innovatie
Wetenschap en InnovatieWetenschap en innovatie varia

FWO - Candidature for the Umicore scientific award

Met dit formulier kunt u kandideren voor de jaarlijkse prijs Umicore Scientific Award, die wordt uitgereikt, afwisselend door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO) en het Fonds de la Recherche Scientifique (F.R.S.- FNRS), op initiatief van Umicore NV. De Umicore Scientific Award bekroont een doctor die met zijn of haar onderzoek een betekenisvolle bijdrage levert tot de wetenschap in domeinen die cruciaal zijn voor de toekomstige groei van de activiteiten van Umicore en die toonaangevend zijn in het perspectief van een duurzame samenleving. Het formulier is minstens drie maanden voor de indiendatum beschikbaar. De eerstvolgende concrete indiendatum kunt u terugvinden via de link naar het formulier.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Economie, wetenschap en innovatieFonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)
Thema: 
Wetenschap en Innovatie
Wetenschap en InnovatieWetenschappelijke prijzen

FWO - Kandidatuur voor de Barco High Tech Award voor afstudeerwerken

Met dit formulier kunt u kandideren voor de jaarlijkse Barco High Tech Award voor afstudeerwerken, die wordt uitgereikt door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) ter bekroning van originele afstudeerwerken van ingenieurs en/of masters in de volgende domeinen: beeldtechnologie, netwerktechnologie die is afgestemd op de specifieke behoeften van beeldtechnologie, optica en fotonica. Het formulier is minstens drie maanden voor de indiendatum beschikbaar. De eerstvolgende concrete indiendatum kunt u terugvinden via de link naar het formulier.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Economie, wetenschap en innovatieFonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)
Thema: 
Wetenschap en Innovatie
Wetenschap en InnovatieWetenschappelijke prijzen

FWO - Kandidatuur voor de Barco High Tech Award voor wetenschappelijk onderzoek

Met dit formulier kunt u kandideren voor de jaarlijkse Barco High Tech Award voor wetenschappelijk onderzoek, die wordt uitgereikt door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) ter bekroning van een originele bijdrage in de volgende domeinen: beeldtechnologie, netwerktechnologie die is afgestemd op de specifieke behoeften van beeldtechnologie, optica en fotonica. Het formulier is minstens drie maanden voor de indiendatum beschikbaar. De eerstvolgende concrete indiendatum kunt u terugvinden via de link naar het formulier.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Economie, wetenschap en innovatieFonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)
Thema: 
Wetenschap en Innovatie
Wetenschap en InnovatieWetenschappelijke prijzen

FWO - Kandidatuur voor de Iwan Åkerman Award

Met dit formulier kunt u kandideren voor de tweejaarlijkse Iwan Åkerman Award, die wordt uitgereikt door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) en het Fonds de la Recherche Scientifique (F.R.S. - FNRS), in samenwerking met Atlas Copco Airpower nv, ter ondersteuning van innovatief onderzoek over compressoren en expansiemachines, en verwante technische disciplines. Het formulier is minstens drie maanden voor de indiendatum beschikbaar. De eerstvolgende concrete indiendatum kunt u terugvinden via de link naar het formulier.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Economie, wetenschap en innovatieFonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)
Thema: 
Wetenschap en Innovatie
Wetenschap en InnovatieWetenschappelijke prijzen

FWO - Kandidatuur voor de Prijs Inbev-Baillet Latour voor Klinisch Onderzoek

Met dit formulier kunt u kandideren voor de jaarlijkse prijs Inbev-Baillet Latour voor Klinisch Onderzoek, die wordt uitgereikt door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO) aan een uitmuntend klinisch postdoctoraal onderzoeker, verbonden aan een Vlaamse universiteit, ter aanmoediging en beloning van klinisch onderzoekswerk. Het formulier is minstens drie maanden voor de indiendatum beschikbaar. De eerstvolgende concrete indiendatum kunt u terugvinden via de link naar het formulier.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Economie, wetenschap en innovatieFonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)
Thema: 
Wetenschap en Innovatie
Wetenschap en InnovatieWetenschappelijke prijzen

FWO - Kandidatuur voor de Umicore-prijs voor afstudeerwerken

Met dit formulier kunt u kandideren voor de jaarlijkse prijs Umicore voor afstudeerwerken, die wordt toegekend door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO) ter beloning van een uitmuntende masterproef die een originele bijdrage levert in een van de volgende domeinen: fijnedeeltjestechnologie en toepassingen ervan, duurzame technologie voor metaalhoudende materialen, duurzame energie, katalyse, en economische en maatschappelijke vraagstukken over metaalhoudende materialen. Het formulier is minstens drie maanden voor de indiendatum beschikbaar. De eerstvolgende concrete indiendatum kunt u terugvinden via de link naar het formulier.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Economie, wetenschap en innovatieFonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)
Thema: 
Wetenschap en Innovatie
Wetenschap en InnovatieWetenschappelijke prijzen

FWO - Kandidatuur voor de Wetenschappelijke Prijs Acerta

Met dit formulier kunt u kandideren voor de jaarlijkse prijs ACERTA, die wordt uitgereikt door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) ter bekroning van jonge beloftevolle onderzoekers in het domein van het sociaal en arbeidsrecht, de demografische economie, de arbeids-, organisatie- en personeelspsychologie, of de arbeidspedagogiek en opleidingsdidactiek. Het formulier is minstens drie maanden voor de indiendatum beschikbaar. De eerstvolgende concrete indiendatum kunt u terugvinden via de link naar het formulier.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Economie, wetenschap en innovatieFonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)
Thema: 
Wetenschap en Innovatie
Wetenschap en InnovatieWetenschappelijke prijzen

FWO - Kandidatuur voor de Wetenschappelijke Prijs AIC - Academy of Immunology for Clinicians

Met dit formulier kunt u kandideren voor de jaarlijkse prijs AIC, die wordt uitgereikt door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) en het Fonds de la Recherche Scientifique (F.R.S.- FNRS), in samenwerking met de Academy of Immunology for Clinicians en met de ondersteuning van ABBOT, met een belangrijke publicatie van een of meer onderzoekers, waarin expertise in de immunologie en, respectievelijk, de reumatologie, gastro-enterologie of dermatologie aan elkaar worden gekoppeld. Het formulier is minstens drie maanden voor de indiendatum beschikbaar. De eerstvolgende concrete indiendatum kunt u terugvinden via de link naar het formulier.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Economie, wetenschap en innovatieFonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)
Thema: 
Wetenschap en Innovatie
Wetenschap en InnovatieWetenschappelijke prijzen

FWO - Kandidatuur voor de Wetenschappelijke Prijs Alcatel - Lucent Bell

Met dit formulier kunt u kandideren voor de jaarlijkse prijs AIC, die wordt uitgereikt door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) en het Fonds de la Recherche Scientifique (F.R.S.- FNRS) ter bekroning van een doctoraatsverhandeling over een originele studie over informatie- en communicatietechnologie, concepten en/of toepassingen. Het formulier is minstens drie maanden voor de indiendatum beschikbaar. De eerstvolgende concrete indiendatum kunt u terugvinden via de link naar het formulier.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Economie, wetenschap en innovatieFonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)
Thema: 
Wetenschap en Innovatie
Wetenschap en InnovatieWetenschappelijke prijzen

FWO - Kandidatuur voor de wetenschappelijke prijs Callataÿ & Wouters

Met dit formulier kunt u kandideren voor de jaarlijkse prijs Callataÿ & Wouters, die wordt toegekend door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) en het Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS ter bekroning van een originele en/of diepgaande bijdrage in het domein van monetaire economie, financiële wiskunde, financiële instellingen en markten, economische groei en technologische verandering, wiskundige en kwantitatieve economische methoden, op macro-economisch niveau. Het formulier is minstens drie maanden voor de indiendatum beschikbaar. De eerstvolgende concrete indiendatum kunt u terugvinden via de link naar het formulier.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Economie, wetenschap en innovatieFonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)
Thema: 
Wetenschap en Innovatie
Wetenschap en InnovatieWetenschappelijke prijzen

FWO - Kandidatuur voor de Wetenschappelijke Prijs Foundation AstraZeneca

Met dit formulier kunt u kandideren voor de jaarlijkse prijs Foundation AstraZeneca, die wordt uitgereikt door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) en het Fonds de la Recherche Scientifique (F.R.S.- FNRS) ter bekroning van een originele en/of diepgaande bijdrage in het klinisch en translationeel onderzoek in de pneumologie. Het formulier is minstens drie maanden voor de indiendatum beschikbaar. De eerstvolgende concrete indiendatum kunt u terugvinden via de link naar het formulier.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Economie, wetenschap en innovatieFonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)
Thema: 
Wetenschap en Innovatie
Wetenschap en InnovatieWetenschappelijke prijzen

FWO - Kandidatuur voor de Wetenschappelijke Prijs IBM Belgium voor de Informatica

Met dit formulier kunt u kandideren voor de jaarlijkse prijs IBM Belgium voor de Informatica, die wordt uitgereikt door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) ter bekroning van de beste doctoraatsverhandeling die een originele bijdrage levert tot de informaticawetenschappen of toepassingen ervan. Het formulier is minstens drie maanden voor de indiendatum beschikbaar. De eerstvolgende concrete indiendatum kunt u terugvinden via de link naar het formulier.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Economie, wetenschap en innovatieFonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)
Thema: 
Wetenschap en Innovatie
Wetenschap en InnovatieWetenschappelijke prijzen

FWO - Kandidatuur voor de Wetenschappelijke Prijs Pfizer

Met dit formulier kunt u kandideren voor de tweejaarlijkse Wetenschappelijke Prijs Pfizer, die wordt toegekend door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) aan een individueel onderzoeker, of aan een ploeg van maximum drie onderzoekers, ter ondersteuning van een innoverend project in het domein van de fysiopathologie dat nieuwe therapeutische perspectieven opent inzake humane geneeskunde. Het formulier is minstens drie maanden voor de indiendatum beschikbaar. De eerstvolgende concrete indiendatum kunt u terugvinden via de link naar het formulier.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Economie, wetenschap en innovatieFonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)
Thema: 
Wetenschap en Innovatie
Wetenschap en InnovatieWetenschappelijke prijzen

FWO - Kandidatuur voor de wetenschappelijke prijs SCK-CEN - prof. Roger Van Geen

Met dit formulier kunt u kandideren voor de tweejaarlijkse prijs van het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK-CEN), die wordt toegekend om de samenwerking tussen de Belgische universiteiten en onderzoeksinstellingen en het SCK-CEN te stimuleren, en het wetenschappelijk onderzoek op nucleair vlak verder te ondersteunen. Het formulier is minstens drie maanden voor de indiendatum beschikbaar. De eerstvolgende concrete indiendatum kunt u terugvinden via de link naar het formulier.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Economie, wetenschap en innovatieFonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)
Thema: 
Wetenschap en Innovatie
Wetenschap en InnovatieWetenschappelijke prijzen

FWO - Kandidatuur voor de wetenschappelijke prijzen McKinsey & Company

Met dit formulier kunt u kandideren voor een van de twee prijzen van de firma McKinsey & Company, die worden toegekend aan een doctoraatsstudent van respectievelijk de Vlaamse en de Franstalige Gemeenschap van België, voor een doctoraatsthesis in het gebied van de exacte wetenschappen, toegepaste wetenschappen, sociale, economische of managementwetenschappen, of biomedische wetenschappen, die sociaal of economisch relevant is of concreet geïmplementeerd zal worden. Het formulier is minstens drie maanden voor de indiendatum beschikbaar. De eerstvolgende concrete indiendatum kunt u terugvinden via de link naar het formulier.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Economie, wetenschap en innovatieFonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)
Thema: 
Wetenschap en Innovatie
Wetenschap en InnovatieWetenschappelijke prijzen

FWO - Kandidatuur voor deelname aan het managementcomité van een COST-actie

COST is een van de pijlers van het Europese onderzoeksinstrumentarium. COST heeft als missie het versterken van het Europees wetenschappelijk en technologisch onderzoek door het ondersteunen van Europese samenwerking en interactie tussen Europese onderzoekers. Elke COST-actie heeft een managementcomité, samengesteld uit de officieel aangewezen afgevaardigden van de deelnemende COST-lidstaten. COST werkt met een open oproep, maar u kunt uw aanvraag tot deelname aan een COST-actie het best indienen bij de start van een actie.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Economie, wetenschap en innovatieFonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)
Thema: 
Wetenschap en InnovatieWetenschap en innovatie varia

FWO - Kandidatuur voor een krediet voor een wetenschappelijke opdracht (sabbatical leave)

Met dit formulier kan een lid van het voltijds benoemd Zelfstandig Academische Personeel (ZAP) van een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap een krediet voor een wetenschappelijke opdracht (sabbatical leave) aanvragen, met als doel voltijds benoemde leden van het zelfstandig academisch personeel van de universiteit de kans te bieden zich drie maanden tot één jaar volledig te wijden aan hun wetenschappelijk onderzoek. De indiendata zijn vastgesteld op 1 april en 1 oktober van elk jaar. U moet de aanvraag ten minste drie maanden voor de aanvang van de wetenschappelijke opdracht bij het FWO indienen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Economie, wetenschap en innovatieFonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)
Thema: 
Wetenschap en Innovatie
Wetenschap en InnovatieOnderzoeksbeurzen en -mandaten

FWO - Kandidatuur voor een wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap

Met dit formulier kunt u netwerkfinanciering aanvragen voor een wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap (WOG) van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO). Het formulier is minstens drie maanden voor de indiendatum beschikbaar. De eerstvolgende concrete indiendatum kunt u terugvinden via de link naar het formulier.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Economie, wetenschap en innovatieFonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)
Thema: 
Wetenschap en Innovatie
Wetenschap en InnovatieWetenschap en innovatie varia

Pagina's