Formulieren

Op deze pagina vindt u alle formulieren die de Vlaamse overheid aanbiedt.
De formulieren zijn filterbaar per thema, doelgroep en entiteit. 

De site is nog in volle opbouw. De kwaliteit van de Vlaamse formulieren moet voortdurend verbeteren. Daarom worden de formulieren doorgelicht op klantgerichtheid, leesbaarheid en eenvoud. De Vlaamse overheid wil stelselmatig meer intelligente, kwaliteitsvolle formulieren aanbieden die geen gegevens opvragen die al bij de overheid beschikbaar zijn.

Vragen over een specifiek formulier kunt u stellen via de administratie die op het formulier zelf staat. U kunt ook terecht bij het Contactpunt Vlaamse Infolijn. Als  een bepaald formulier ontbreekt op deze site, meld het dan aan de dienst Wetsmatiging.

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Aanvraag van de financiering van opvang door KidsInvest

Met dit formulier kunnen ondernemers in de zelfstandige kinderopvang een investering aanvragen bij KidsInvest.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Economie, wetenschap en innovatieParticipatie Maatschappij Vlaanderen (PMV)
Thema: 
Economie
Economiesteunmaatregelen

Aanvraag van de goedkeuring van een tegemoetkoming in de kosten voor het ophalen en verwerken van silobanden

Met dit formulier kunnen landbouwers aan de OVAM een goedkeuring vragen voor de gedeeltelijke terugbetaling van de kosten voor het ophalen en verwerken van silobanden. Silobanden zijn banden van een personenwagen, lichte bestelwagen of motorfiets.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieOpenbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
Thema: 
Milieu en natuurAfval

Aanvraag van de inzage in dossiers van de OVAM

Met dit formulier kunt u een afspraak maken om dossiers die werden opgemaakt in het kader van het Bodemsaneringsdecreet, te raadplegen en eventueel te kopiëren.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieOpenbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
Thema: 
Milieu en natuur
Milieu en natuurBodem

Aanvraag van de koopplicht door de Vlaamse overheid bij een impactscore van 5% of meer en minder dan 50%

Met dit formulier kan een eigenaar de koopplicht door de Vlaamse overheid inroepen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Landmaatschappij (VLM)
Thema: 
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Aanvraag van de koopplicht door de Vlaamse overheid bij een impactscore van minstens 50%

Met dit formulier kan een eigenaar de koopplicht door de Vlaamse overheid inroepen. Dit formulier past in het herstructureringsbeleid programmatische aanpak (PAS) voor landbouwbedrijven met een impactscore van minstens 50%.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Landmaatschappij (VLM)
Thema: 
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Aanvraag van de opname in de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed

Met dit formulier draagt u een element van immaterieel cultureel erfgoed voor om op te nemen in de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Cultuur, jeugd, sport en mediaDepartement Cultuur, Jeugd, Sport en Mediaafdeling Cultureel Erfgoed
Thema: 
Cultuur en mediaKunsten en Erfgoed

Aanvraag van de opname in een lijst of in het register van de UNESCO-conventie 2003

Met dit formulier stelt u zich kandidaat om een element van immaterieel cultureel erfgoed voor te dragen voor opname in een lijst of in het register van de UNESCO-conventie 2003 voor het borgen van het immaterieel cultureel erfgoed. Een element van immaterieel cultureel erfgoed kan pas in een lijst of in het register van de UNESCO-conventie 2003 opgenomen worden als het geregistreerd is in de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Cultuur, jeugd, sport en mediaDepartement Cultuur, Jeugd, Sport en Mediaafdeling Cultureel Erfgoed
Thema: 
Cultuur en media
Cultuur en mediaKunsten en Erfgoed

Aanvraag van de overdracht van het recht op cofinanciering

Met dit formulier kunt u conform artikel 54/13 van het VLAREBO van 14 december 2007 de overdracht van het toegekende recht op cofinanciering aanvragen. Het formulier moet ingevuld en ondertekend worden door de initiële begunstigde van de cofinanciering en door de overnemer van dat recht.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieOpenbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
Thema: 
Milieu en natuurBodem

Aanvraag van de overname van een beheerovereenkomst

Met dit formulier brengt u de Vlaamse Landmaatschappij op de hoogte van de overname van een beheerovereenkomst.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Landmaatschappij (VLM)
Thema: 
Milieu en natuurBodem

Aanvraag van de overname van NER-D (nutriëntenemissierechten-dieren)

Met dit formulier vraagt u aan de Mestbank een overname van NER-D aan.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Landmaatschappij (VLM)
Thema: 
Milieu en natuur
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Aanvraag van de overname van NER-D in het kader van een uitvoerend beslag of een faillissement

Met dit formulier meldt u de overdracht van NER aan, waarbij de NER te koop werden aangeboden door een curator of gerechtsdeurwaarder in het kader van een uitvoerend beslag of faillissement.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Landmaatschappij (VLM)
Thema: 
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Aanvraag van de registratie als grensboer

Met dit formulier kunnen landbouwers die een veeteeltbedrijf hebben aan de ene kant van de Vlaams-Nederlandse grens en landbouwgronden hebben aan de andere kant van die grens, zich registreren als grensboer. Als de Mestbank de registratie als grensboer goedkeurt, kunnen die landbouwers hun gronden over de grens bemesten met eigen dierlijke mest op een eenvoudiger manier dan de verordening (EG) 1069/2009 voor de in- en uitvoer naar een ander land voorschrijft.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Landmaatschappij (VLM)
Thema: 
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Aanvraag van de schriftelijke bevestiging dat goederen niet vergunningsplichtig en niet proliferatiegevoelig zijn

Met dit formulier kunt u aan de dienst Controle Strategische Goederen van het Departement internationaal Vlaanderen de schriftelijke bevestiging vragen dat uw goederen niet proliferatiegevoelig zijn en niet onder de toepassing vallen van de communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van ‘dual-use’-producten, ter uitvoering van verordening (EU) nr. 428/2009.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Internationaal VlaanderenDepartement Internationaal Vlaanderen
Thema: 
Buitenlandse Handelcontrole strategische goederen

Aanvraag van de stopzetting van een bewerkings- of verwerkingseenheid

Met dit formulier kunnen uitbaters van een bewerkings- of verwerkingseenheid aan de Mestbank vragen om hun uitbatingsnummer stop te zetten.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Landmaatschappij (VLM)
Thema: 
Milieu en natuur
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Aanvraag van de stopzetting van een erkende mestvoerder

Met dit formulier kunt u als erkende mestvoerder aan de Mestbank vragen om uw erkenning, en bijgevolg uw uitbatingsnummer, stop te zetten.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Landmaatschappij (VLM)
Thema: 
Milieu en natuur
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Aanvraag van de stopzetting van een erkende verzender

Met dit formulier vraagt u als erkende verzender aan de Mestbank om uw erkenning, en bijgevolg uw uitbatingsnummer, stop te zetten.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Landmaatschappij (VLM)
Thema: 
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Aanvraag van de stopzetting van een mestverzamelpunt

Met dit formulier kunnen uitbaters van een mestverzamelpunt aan de Mestbank vragen om hun uitbatingsnummer stop te zetten.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Landmaatschappij (VLM)
Thema: 
Milieu en natuur
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Aanvraag van de stopzetting van een producent van andere meststoffen

Met dit formulier kunnen producenten van andere meststoffen aan de Mestbank vragen om hun uitbatingsnummer stop te zetten.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Landmaatschappij (VLM)
Thema: 
Milieu en natuur
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Aanvraag van de stopzetting van een producent, invoerder of verkoper van diervoeders

Met dit formulier kunt u als producent, invoerder of verkoper van diervoeders aan de Mestbank vragen om uw uitbatingsnummer stop te zetten.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Landmaatschappij (VLM)
Thema: 
Milieu en natuur
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Aanvraag van de tijdelijke opschorting van een beheerovereenkomst

Met dit formulier vraagt u aan de Vlaamse Landmaatschappij de tijdelijke opschorting van een beheerovereenkomst aan wegens overmacht of uitzonderlijke omstandigheid.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Landmaatschappij (VLM)
Thema: 
Milieu en natuurBodem

Pagina's