Formulieren

Op deze pagina vindt u alle formulieren die de Vlaamse overheid aanbiedt.
De formulieren zijn filterbaar per thema, doelgroep en entiteit. 

De site is nog in volle opbouw. De kwaliteit van de Vlaamse formulieren moet voortdurend verbeteren. Daarom worden de formulieren doorgelicht op klantgerichtheid, leesbaarheid en eenvoud. De Vlaamse overheid wil stelselmatig meer intelligente, kwaliteitsvolle formulieren aanbieden die geen gegevens opvragen die al bij de overheid beschikbaar zijn.

Vragen over een specifiek formulier kunt u stellen via de administratie die op het formulier zelf staat. U kunt ook terecht bij het Contactpunt Vlaamse Infolijn. Als  een bepaald formulier ontbreekt op deze site, meld het dan aan de dienst Wetsmatiging.

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Aanvraag tot uitbetaling van een tegemoetkoming voor investeringen in de visserijsector

Met dit formulier kunt u de uitbetaling verkrijgen van een eerder ingediende aanvraag van een tegemoetkoming voor investeringen in de visserijsector in het kader van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector (FIVA) en het Europees Visserijfonds (EVF).
Beleidsdomein / Entiteit: 
Landbouw en visserijDepartement Landbouw en Visserij
Thema: 
Landbouw en Visserij
Landbouw en Visserijvisserij

Aanvraag tot uitbetaling van een tegemoetkoming voor maatregelen van gemeenschappelijk belang en duurzame ontwikkeling van visserijgebieden

Met dit formulier kunt u de uitbetaling verkrijgen van een eerder ingediende aanvraag van een tegemoetkoming voor maatregelen van gemeenschappelijk belang en duurzame ontwikkeling van visserijgebieden in het kader van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector (FIVA) en het Europees Visserijfonds (EVF).
Beleidsdomein / Entiteit: 
Landbouw en visserijDepartement Landbouw en Visserij
Thema: 
Landbouw en Visserij
Landbouw en Visserijvisserij

Aanvraag tot uitbreiding van de erkenning als laboratorium in de discipline bodem, deeldomein bodembescherming met de granulometrische textuurbepaling

Met dit formulier kunt u een uitbreiding van de erkenning als laboratorium in de discipline bodem, deeldomein bodembescherming als vermeld in artikel 6, 5°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL) voor de granulometrische textuurbepaling aanvragen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieDepartement Leefmilieu, Natuur en Energie
Thema: 
Milieu en natuurBodem

Aanvraag tot uitbreiding van de erkenning als laboratorium in de discipline bodem, deeldomein bodembescherming met de handmatige textuurbepaling

Met dit formulier kunt u een uitbreiding van de erkenning als laboratorium in de discipline bodem, deeldomein bodembescherming als vermeld in artikel 6, 5°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL), voor de handmatige textuurbepaling aanvragen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieDepartement Leefmilieu, Natuur en Energie
Thema: 
Milieu en natuurMilieuvergunning en preventie

Aanvraag tot uitbreiding van de erkenning als Sociale Werkplaats "Energiesnoeiers"

Met dit formulier kunt u een aanvraag doen tot uitbreiding van de erkenning als Sociale Werkplaats voor 'energiesnoeiers'.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Werk en sociale economieVlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
Thema: 
Werk en opleiding
Werk en opleidingSociale economie

Aanvraag tot uitbreiding van de erkenning als sociale werkplaats 2008

Met dit formulier kan u een aanvraag doen tot uitbreiding van de erkenning als sociale werkplaats voor 2008.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Werk en sociale economieVlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
Thema: 
Werk en opleidingSociale economie

Aanvraag tot validatie van de beroepservaring van een aannemer voor binnenmuurisolatie

Met dit formulier kunt u als aannemer voor binnenmuurisolatie bij het Vlaams Energieagentschap uw beroepservaring laten valideren om het certificaat van bekwaamheid voor binnenmuurisolatie te verkrijgen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaams Energieagentschap
Thema: 
Energie en Natuurlijke RijkdommenEnergie

Aanvraag tot vrijstelling van controle voor verkooppunten van biologische producten

Met dit formulier kunt u als verkoper van biologische producten een vrijstelling van controle aanvragen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Landbouw en visserijDepartement Landbouw en Visserij
Thema: 
Landbouw en Visserij
Landbouw en Visserijlandbouw

Aanvraag tot vrijstelling van de bijscholing voor een lokale of provinciale toezichthouder geluid

Met dit formulier kunt u als lokale of provinciale toezichthouder geluid op basis van uw aangetoonde opleiding of ervaring een gehele of gedeeltelijke vrijstelling aanvragen van het theoretische of praktische onderricht voor de bijscholing voor een lokale of provinciale toezichthouder geluid.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieDepartement Leefmilieu, Natuur en Energie
Thema: 
Milieu en natuurMilieuvergunning en preventie

Aanvraag tot vrijstelling van de opleiding tot lokale of provinciale toezichthouder geluid

Met dit formulier kunt u als lokale of provinciale toezichthouder geluid op basis van uw aangetoonde opleiding of ervaring een gehele of gedeeltelijke vrijstelling aanvragen van het theoretische of praktische onderricht voor de opleiding tot lokale of provinciale toezichthouder geluid.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieDepartement Leefmilieu, Natuur en Energie
Thema: 
Milieu en natuurMilieuvergunning en preventie

Aanvraag tot vrijstelling van de opleiding tot lokale of provinciale toezichthouder milieuhandhaving

Met dit formulier kunt u als lokale of provinciale toezichthouder milieuhandhaving op basis van uw aangetoonde opleiding of ervaring een gehele of gedeeltelijke vrijstelling aanvragen van het theoretische of praktische onderricht voor de opleiding tot lokale of provinciale toezichthouder milieuhandhaving.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieDepartement Leefmilieu, Natuur en Energie
Thema: 
Milieu en natuurMilieuvergunning en preventie

Aanvraag tot wijziging van de erkenning van een voorziening van categorie 1: begeleidingstehuis

Met dit formulier kunt u een wijziging aanvragen van de erkenning van een voorziening van categorie 1: begeleidingstehuis.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinAgentschap Jongerenwelzijn
Thema: 
Welzijn en volksgezondheid
Welzijn en volksgezondheidJongerenwelzijn

Aanvraag tot wijziging van de erkenning van een voorziening van categorie 2: gezinstehuis

Met dit formulier kunt u een wijziging aanvragen van de erkenning van een voorziening van categorie 2: gezinstehuis.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinAgentschap Jongerenwelzijn
Thema: 
Welzijn en volksgezondheid
Welzijn en volksgezondheidJongerenwelzijn

Aanvraag tot wijziging van de erkenning van een voorziening van categorie 3: onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum

Met dit formulier kunt u een wijziging aanvragen van de erkenning van een voorziening van categorie 3: onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinAgentschap Jongerenwelzijn
Thema: 
Welzijn en volksgezondheid
Welzijn en volksgezondheidJongerenwelzijn

Aanvraag tot wijziging van de erkenning van een voorziening van categorie 4: dagcentrum

Met dit formulier kunt u een wijziging aanvragen van de erkenning van een voorziening van categorie 4: dagcentrum.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinAgentschap Jongerenwelzijn
Thema: 
Welzijn en volksgezondheid
Welzijn en volksgezondheidJongerenwelzijn

Aanvraag tot wijziging van de erkenning van een voorziening van categorie 5: thuisbegeleidingsdienst

Met dit formulier kunt u een wijziging aanvragen van de erkenning van een voorziening van categorie 5: thuisbegeleidingsdienst.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinAgentschap Jongerenwelzijn
Thema: 
Welzijn en volksgezondheid
Welzijn en volksgezondheidJongerenwelzijn

Aanvraag tot wijziging van de erkenning van een voorziening van categorie 6: dienst voor begeleid zelfstandig wonen

Met dit formulier kunt u een wijziging aanvragen van de erkenning van een voorziening van categorie 6: dienst voor begeleid zelfstandig wonen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinAgentschap Jongerenwelzijn
Thema: 
Welzijn en volksgezondheid
Welzijn en volksgezondheidJongerenwelzijn

Aanvraag tot wijziging van de erkenning van een voorziening van categorie 7: dienst voor pleegzorg

Met dit formulier kunt u een wijziging aanvragen van de erkenning van een voorziening van categorie 7: dienst voor pleegzorg
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinAgentschap Jongerenwelzijn
Thema: 
Welzijn en volksgezondheid
Welzijn en volksgezondheidJongerenwelzijn

Aanvraag tot wijziging van de erkenning van een voorziening van categorie 8: dienst herstelgerichte en constructieve afhandeling

Met dit formulier kunt u een wijziging aanvragen van de erkenning van een voorziening van categorie 8: dienst herstelgerichte en constructieve afhandeling.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinAgentschap Jongerenwelzijn
Thema: 
Welzijn en volksgezondheid
Welzijn en volksgezondheidJongerenwelzijn

Aanvraag tot wijziging van de erkenning van een voorziening van categorie 9: dienst crisishulp aan huis

Met dit formulier kunt u een wijziging aanvragen van de erkenning van een voorziening van categorie 9: dienst crisishulp aan huis.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinAgentschap Jongerenwelzijn
Thema: 
Welzijn en volksgezondheid
Welzijn en volksgezondheidJongerenwelzijn

Pagina's