Formulieren

Op deze pagina vindt u alle formulieren die de Vlaamse overheid aanbiedt.
De formulieren zijn filterbaar per thema, doelgroep en entiteit. 

De site is nog in volle opbouw. De kwaliteit van de Vlaamse formulieren moet voortdurend verbeteren. Daarom worden de formulieren doorgelicht op klantgerichtheid, leesbaarheid en eenvoud. De Vlaamse overheid wil stelselmatig meer intelligente, kwaliteitsvolle formulieren aanbieden die geen gegevens opvragen die al bij de overheid beschikbaar zijn.

Vragen over een specifiek formulier kunt u stellen via de administratie die op het formulier zelf staat. U kunt ook terecht bij het Contactpunt Vlaamse Infolijn. Als  een bepaald formulier ontbreekt op deze site, meld het dan aan de dienst Wetsmatiging.

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Aanvraag tot lidmaatschap

Met dit formulier kunnen sociale organisaties het lidmaatschap aanvragen van Steunpunt Vakantieparticipatie.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Internationaal VlaanderenToerisme Vlaanderen
Thema: 
Toerisme
ToerismeSteunpunt Vakantieparticipatie

Aanvraag tot registratie

Met dit formulier kan een firma zich laten registreren bij de Vlaamse overheid om een activiteit met betrekking tot de productie van teeltmateriaal uit te voeren.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Landbouw en visserijAgentschap voor Landbouw en Visserij
Thema: 
Landbouw en Visserijlandbouw

Aanvraag tot stopzetting van de erkenning als koper van melk

Met dit formulier deelt u als koper of als gemachtigde van de koper mee dat u uw erkenning als koper definitief wilt stopzetten omdat u geen melk meer aankoopt bij landbouwers. In het Vademecum voor kopers van melk wordt dit het formulier F6 genoemd.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Landbouw en visserijAgentschap voor Landbouw en Visserij
Landbouw en visserijAgentschap voor Landbouw en Visserij
Thema: 
Landbouw en Visserij
Landbouw en Visserij

Aanvraag tot stopzetting van een vrijstelling of van een vermindering van de verkeersbelasting

Met dit formulier kunt u de stopzetting van een vrijstelling of van een vermindering van de verkeersbelasting aanvragen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Financiën en begrotingAgentschap Vlaamse Belastingdienst
Thema: 
Financiën
FinanciënVerkeersbelastingen

Aanvraag tot subsidiëring van een niet-periodieke publicatie of een eenmalige publicatie - Cultureel-erfgoeddecreet

Met dit calculatieformulier dient u bij de afdeling Cultureel Erfgoed een subsidieaanvraag in voor de uitgave van een eenmalige cultureel-erfgoedpublicatie in het kader van het Cultureel-erfgoeddecreet.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Cultuur, jeugd, sport en mediaDepartement Cultuur, Jeugd, Sport en Mediaafdeling Cultureel Erfgoed
Thema: 
Cultuur en media
Cultuur en mediaKunsten en Erfgoed

Aanvraag tot subsidiëring van een niet-periodieke publicatie of een eenmalige publicatie - Kunstendecreet

Met dit calculatieformulier dient u bij de afdeling Kunsten een subsidieaanvraag in voor de uitgave van een niet-periodieke publicatie in het kader van het Kunstendecreet.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Cultuur, jeugd, sport en mediaDepartement Cultuur, Jeugd, Sport en Mediaafdeling Kunsten
Thema: 
Cultuur en media
Cultuur en mediaKunsten en Erfgoed

Aanvraag tot subsidiëring van niet-periodieke publicaties - Calculatieformulier

Met dit formulier dient u een aanvraag in tot subsidiëring van niet-periodieke publicaties.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Cultuur, jeugd, sport en mediaDepartement Cultuur, Jeugd, Sport en Mediaafdeling Cultureel Erfgoed
Thema: 
Cultuur en media
Cultuur en mediaKunsten en Erfgoed

Aanvraag tot subsidiëring van projecten Geïntegreerde Financiering in het kader van de Oproep Ondernemerschap 2007

Met dit formulier kunt u een subsidie aanvragen voor projecten Geïntegreerde Financiering in het kader van de Oproep Ondernemerschap. Via een project Geïntegreerde Financiering geven financiële experts aan ondernemers een overzicht van financieringsmogelijkheden op basis van hun ondernemingsplan. Daardoor wordt de ondernemer direct naar de juiste financiers doorverwezen. Het panel van experts stelt ook een optimale financieringsmix voor. De zoektocht naar financiering verloopt hierdoor korter en efficiënter. Op basis van dit formulier worden de projectvoorstellen vergeleken en beoordeeld. als een subsidie wordt toegekend, wordt aan de hand van dit formulier nagegaan of het project op de vastgelegde wijze werd uitgevoerd.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Economie, wetenschap en innovatieAgentschap Ondernemen
Thema: 
Economie
Economiesteunmaatregelen
Wetenschap en Innovatie

Aanvraag tot subsidiëring van projecten in het kader van de Oproep Ondernemerschap 2007 met als beleidsaccent allochtoon ondernemerschap

Met dit formulier kunt u een subsidie aanvragen voor projecten in het kader van de Oproep Ondernemerschap. De projecten moeten als doel hebben het ondernemerschap in Vlaanderen te stimulieren. Op basis van dit formulier worden de projectvoorstellen vergeleken en beoordeeld. Als een subsidie wordt toegekend, wordt aan de hand van dit formulier nagegaan of het project op de vastgelegde wijze werd uitgevoerd.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Economie, wetenschap en innovatieAgentschap Ondernemen
Thema: 
Economie
Economiesteunmaatregelen
Wetenschap en Innovatie

Aanvraag tot subsidiëring van projecten kunstenorganisaties, projecten sociaal-artistieke en kunsteducatieve werking in het kader van het Kunstendecreet

Met dit formulier kunnen organisaties een projectsubsidie aanvragen in het kader van het Kunstendecreet.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Cultuur, jeugd, sport en mediaDepartement Cultuur, Jeugd, Sport en Mediaafdeling Kunsten
Thema: 
Cultuur en media
Cultuur en mediaKunsten en Erfgoed

Aanvraag tot subsidiëring van vertalingen van niet-periodieke publicaties uit het Nederlands naar andere talen en omgekeerd

Met dit formulier vraagt u een subsidiëring aan voor vertalingen van publicaties uit het Nederlands naar andere talen en omgekeerd.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Cultuur, jeugd, sport en mediaDepartement Cultuur, Jeugd, Sport en Mediaafdeling Kunsten
Thema: 
Cultuur en media
Cultuur en mediaKunsten en Erfgoed

Aanvraag tot teeltinschrijving van een ras in procedure van inschrijving op de nationale rassenlijst.

Met dit formulier vraagt u de keuring aan van een plantenras waarvoor een procedure loopt tot registratie in een nationale rassencatalogus.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Landbouw en visserijAgentschap voor Landbouw en Visserij
Thema: 
Landbouw en Visserij
Landbouw en Visserijlandbouw

Aanvraag tot terugbetaling van de belasting op een jachtverlof of jachtvergunning

Met dit formulier kunt u bij het Agentschap voor Natuur en Bos de terugbetaling vragen van de belasting op een jachtverlof of jachtvergunning als de arrondissementscommissaris weigert om dat verlof of die vergunning af te geven of als u een fout hebt gemaakt bij de betaling van die belasting.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieAgentschap voor Natuur en Bos
Thema: 
Milieu en natuurNatuur en Bos

Aanvraag tot terugbetaling van het eurovignet

Met dit formulier vraagt u een terugbetaling van het eurovignet aan naar aanleiding van een periode van inactiviteit van een voertuig of naar aanleiding van het gebruik van het Duitse wegennet door een voertuig.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Financiën en begrotingAgentschap Vlaamse Belastingdienst
Thema: 
Financiën
FinanciënVerkeersbelastingen

Aanvraag tot tewerkstelling in een knelpuntberoep van een onderdaan uit één van de nieuwe (op 1 mei 2004 toegetreden) EU-lidstaten

Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen tot tewerkstelling in een knelpuntberoep van een onderdaan uit één van de nieuwe (op 1 mei 2004 toegetreden) EU-lidstaten.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Werk en sociale economieVlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
Thema: 
Werk en opleiding
Werk en opleidingArbeidskaarten

Aanvraag tot tewerkstelling van een stagiair van vreemde nationaliteit

Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen om een stagiair van vreemde nationaliteit tewerk te stellen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Werk en sociale economieVlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
Thema: 
Werk en opleiding
Werk en opleidingArbeidskaarten

Aanvraag tot tewerkstelling van een vreemde werknemer

Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen om een vreemde werknemer tewerk te stellen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Werk en sociale economieVlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
Thema: 
Werk en opleiding
Werk en opleidingArbeidskaarten

Aanvraag tot toelating van het gebruik van niet-biologische ingrediënten in biologische levensmiddelen

Met dit formulier vraagt u de toelating om niet-biologische ingrediënten te gebruiken in biologische levensmiddelen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Landbouw en visserijDepartement Landbouw en Visserij
Thema: 
Landbouw en Visserij
Landbouw en Visserijlandbouw

Aanvraag tot toelating van het gebruik van nitriet of nitraat in biologische vleeswaren

Met dit formulier vraagt u de toelating om natriumnitriet (E250) of kaliumnitraat (E252) te gebruiken in biologische vleeswaren.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Landbouw en visserijDepartement Landbouw en Visserij
Thema: 
Landbouw en Visserij
Landbouw en Visserijlandbouw

Aanvraag tot toepassing van de overgangsbepaling voor de verkeersbelasting en/of de belasting op de inverkeerstelling

Als u een nieuwe auto of minibus hebt besteld vóór 31 oktober 2015, kunt u met dit formulier tot 15 januari 2016 de toepassing vragen van een overgangsbepaling. Op het door u ingeschreven voertuig zullen dan de tarieven van 2015 worden toegepast voor de verkeersbelasting en/of de belasting op de inverkeerstelling.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Financiën en begrotingAgentschap Vlaamse Belastingdienst
Thema: 
FinanciënVerkeersbelastingen

Pagina's