Formulieren

Op deze pagina vindt u alle formulieren die de Vlaamse overheid aanbiedt.
De formulieren zijn filterbaar per thema, doelgroep en entiteit. 

De site is nog in volle opbouw. De kwaliteit van de Vlaamse formulieren moet voortdurend verbeteren. Daarom worden de formulieren doorgelicht op klantgerichtheid, leesbaarheid en eenvoud. De Vlaamse overheid wil stelselmatig meer intelligente, kwaliteitsvolle formulieren aanbieden die geen gegevens opvragen die al bij de overheid beschikbaar zijn.

Vragen over een specifiek formulier kunt u stellen via de administratie die op het formulier zelf staat. U kunt ook terecht bij het Contactpunt Vlaamse Infolijn. Als  een bepaald formulier ontbreekt op deze site, meld het dan aan de dienst Wetsmatiging.

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Voorbeeld van een samenwerkingsovereenkomst ivm het huren van plaatsen in een zelfstandig kinderdagverblijf

Met deze samenwerkingsovereenkomst kunt u plaatsen huren in een zelfstandig kinderdagverblijf dat onder toezicht van Kind en Gezin staat.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinKind en Gezin
Thema: 
Welzijn en volksgezondheidKind en Gezin

Voortgangsrapport per schijf van een project voor ontwikkelingseducatie - deel A

Met dit formulier geeft u de voortgang per schijf weer van uw project voor ontwikkelingseducatie.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Internationaal VlaanderenVlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking
Thema: 
OntwikkelingssamenwerkingSubsidies

Voortgangsrapport per schijf van een project voor ontwikkelingseducatie - deel B - status

Met dit formulier vat u de voortgang van het project voor ontwikkelingseducatie samen in een aantal generieke parameters.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Internationaal VlaanderenVlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking
Thema: 
OntwikkelingssamenwerkingSubsidies

Voortgangsrapport van een meerjarig participatieproject in cultuur, jeugdwerk of sport

Met dit project stelt u de commissie in staat te oordelen over de voortzetting van een meerjarig participatieproject in cultuur, jeugdwerk of sport.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Cultuur, jeugd, sport en mediaDepartement Cultuur, Jeugd, Sport en Mediaafdeling Sociaal-Cultureel Werk
Thema: 
Cultuur en mediaSociaal Cultureel Werk
Jeugd en JeugdwerkParticipatie en informatie

Vragenlijst i.v.m. toegankelijk reizen

Dit formulier bevat een vragenlijst voor de reiziger met een handicap en zijn omgeving.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Internationaal VlaanderenToerisme Vlaanderen
Thema: 
Toerisme
ToerismeInfopunt Toegankelijk reizen

Vragenlijst over de uitwerking van het Sociaal Huis

Met dit formulier wordt gepeild naar de wijze waarop uw lokaal bestuur het Sociaal Huis heeft uitgewerkt, om zicht te krijgen op de diversiteit van de uitwerking ervan in Vlaanderen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinDepartement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Thema: 
Welzijn en volksgezondheid
Welzijn en volksgezondheidlokaal sociaal beleid

Werkingsverslag over een meerjarige subsidie voor het geheel van de werking

Met dit formulier bezorgen kunstenorganisaties en organisaties voor kunsteducatie, voor sociaal-artistieke werking en voor publicaties die een meerjarige subsidie ontvangen voor het geheel van hun werking, hun werkingsverslag aan de afdeling Kunsten. Dit formulier kan alleen gebruikt worden door organisaties die ook al de Aanvraag van een meerjarige subsidie voor het geheel van de werking hebben ingediend.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Cultuur, jeugd, sport en mediaDepartement Cultuur, Jeugd, Sport en Mediaafdeling Kunsten
Thema: 
Cultuur en media
Cultuur en mediaKunsten en Erfgoed

Wijziging algemene gegevens

Met dit formulier kan een firma die teeltmateriaal produceert of verhandelt, wijzigingen in zijn gegevens doorgeven.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Landbouw en visserijAgentschap voor Landbouw en Visserij
Thema: 
Landbouw en Visserijlandbouw

Wijziging of annulering van een inscharingscontract

Met dit formulier kunt u een inscharingscontract wijzigen of annuleren. Bezorg dit formulier aan de Mestbank in uw provincie.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Landmaatschappij (VLM)
Thema: 
Milieu en natuur
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Wijziging van de aanbieder of afnemer op een mesttransportdocument

Met dit formulier kunnen vergissingen in de gegevens van de aanbieder of afnemer bij al uitgevoerde mesttransporten worden gecorrigeerd.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Landmaatschappij (VLM)
Thema: 
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Wijziging van een mesttransportdocument

Met dit formulier kan een afnemer, aanbieder, erkende mestvoerder en verzender de gegevens van een eerder gemeld mesttransport wijzigen. Met dit formulier kunnen ze ook mestafzetdocumenten signaleren die per vergissing werden bevestigd of afgelast via het Mest Transport Internet Loket (MTIL). Alle partijen moeten dit formulier altijd ondertekenen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Landmaatschappij (VLM)
Thema: 
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Wijziging van een namelding van vervoer in het kader van een burenregeling

Met dit formulier kan een aanbieder of afnemer de gegevens van een vervoer in het kader van een burenregeling die foutief werden nagemeld op het Mestbankloket, wijzigen of kan hij een melding signaleren die per vergissing werd bevestigd of geannuleerd via het Mestbankloket.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Landmaatschappij (VLM)
Thema: 
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Wijziging van identificatiegegevens van kopers van melk

Met dit formulier meldt u als koper van melk een wijziging van uw identificatiegegevens. In het Vademecum voor kopers van melk wordt dit het formulier F7 genoemd.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Landbouw en visserijAgentschap voor Landbouw en Visserij
Thema: 
Landbouw en Visserij

Wildrapport 2016

Met dit formulier bezorgt een erkende wildbeheereenheid (WBE) of een individuele jachtrechthouder die niet is aangesloten bij een erkende WBE, de gegevens van de voorjaarstellingen en het afschot van 2015 aan het Agentschap voor Natuur en Bos.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieAgentschap voor Natuur en Bos
Thema: 
Milieu en natuurNatuur en Bos

Zelfevaluatie-instrument voor welbevinden en betrokkenheid van kinderen in de opvang

Met dit formulier kunnen erkende voorziening voor kinderopvang zichzelf evalueren.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinKind en Gezin
Thema: 
Welzijn en volksgezondheidKind en Gezin

Zorgboerderij - Stopzetting van een zorgboerderijovereenkomst

Met dit formulier beëindigt u een bestaande zorgboerderijovereenkomst.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Landbouw en visserijDepartement Landbouw en Visserij
Thema: 
Landbouw en Visserij
Landbouw en Visserijlandbouw

Zorgboerderij - Subsidieaanvraag voor zorgboerderijen

Met dit formulier kunt u als landbouwer een subsidie aanvragen voor uw zorgboerderij.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Landbouw en visserijDepartement Landbouw en Visserij
Thema: 
Landbouw en Visserij
Landbouw en Visserijlandbouw

Zorgboerderij - Zorgboerderijovereenkomst

Deze overeenkomst regelt de wederzijdse verbintenissen tussen de landbouwer, de voorziening en de zorgvrager.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Landbouw en visserijDepartement Landbouw en Visserij
Thema: 
Landbouw en Visserij
Landbouw en Visserijlandbouw

Pagina's