Formulieren

Op deze pagina vindt u alle formulieren die de Vlaamse overheid aanbiedt.
De formulieren zijn filterbaar per thema, doelgroep en entiteit. 

De site is nog in volle opbouw. De kwaliteit van de Vlaamse formulieren moet voortdurend verbeteren. Daarom worden de formulieren doorgelicht op klantgerichtheid, leesbaarheid en eenvoud. De Vlaamse overheid wil stelselmatig meer intelligente, kwaliteitsvolle formulieren aanbieden die geen gegevens opvragen die al bij de overheid beschikbaar zijn.

Vragen over een specifiek formulier kunt u stellen via de administratie die op het formulier zelf staat. U kunt ook terecht bij het Contactpunt Vlaamse Infolijn. Als  een bepaald formulier ontbreekt op deze site, meld het dan aan de dienst Wetsmatiging.

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Verantwoording van een project Vlaams Plattelandsfonds - indieningsperiode 2015

Met dit formulier kunnen de vijftig geselecteerde gemeenten de gevraagde projectfinanciering van het Vlaams Plattelandsfonds verantwoorden. Dit formulier moet binnen zes maanden na de beëindiging van het project worden ingediend.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Landmaatschappij (VLM)
Thema: 
Milieu en natuur
Milieu en natuurVaria

Verantwoording van een projectsubsidie voor een internationaal cultureel-erfgoedproject

Met dit formulier geeft de contactpersoon van de organisatie die de projectsubsidie aangevraagd heeft, een verantwoording van het project binnen drie maanden nadat het project beëindigd is.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Cultuur, jeugd, sport en mediaDepartement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Thema: 
Cultuur en mediaKunsten en Erfgoed

Verantwoording van een projectsubsidie voor een niet-periodieke cultureel-erfgoedpublicatie

Met dit formulier geeft de contactpersoon van de organisatie die de projectsubsidie aangevraagd heeft, een verantwoording van het project binnen drie maanden nadat de publicatie verschenen is.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Cultuur, jeugd, sport en mediaDepartement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Thema: 
Cultuur en mediaKunsten en Erfgoed

Verantwoording van een projectsubsidie voor een ontwikkelingsgericht cultureel-erfgoedproject

Met dit formulier geeft de contactpersoon van de organisatie die een projectsubsidie aangevraagd heeft, een verantwoording van het project binnen drie maanden nadat het beëindigd is.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Cultuur, jeugd, sport en mediaDepartement Cultuur, Jeugd, Sport en Mediaafdeling Cultureel Erfgoed
Thema: 
Cultuur en mediaKunsten en Erfgoed

Verantwoording van projectsubsidies voor ontwikkelingsgerichte en internationale projecten in het kader van het Cultureel-erfgoeddecreet

Met dit formulier bezorgt een instelling of organisatie die een projectsubsidie voor ontwikkelingsgerichte en internationale projecten heeft aangevraagd, aan het agentschap Kunsten en Erfgoed een volledige verantwoording van dat project.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Cultuur, jeugd, sport en mediaDepartement Cultuur, Jeugd, Sport en Mediaafdeling Kunsten
Thema: 
Cultuur en mediaKunsten en Erfgoed

Verbintenis internationaal Vlaanderen

Met dit formulier bezorgt u aan de afdeling Buitenlandse Zaken van het Departement Internationaal Vlaanderen de gegevens van een geselecteerd project binnen het subsidieprogramma Centraal- en Oost-Europa en de financiële gegevens van de promotor, zodat de eerste schijf van de subsidie kan worden uitbetaald
Beleidsdomein / Entiteit: 
Internationaal VlaanderenDepartement Internationaal Vlaanderen
Thema: 
Buitenlandse Beleid
Buitenlandse BeleidSubsidies

Verbintenis tot het uitvoeren van veldkeuringen onder officieel toezicht

Met dit formulier gaat een firma de verbintenis aan om onder officieel toezicht veldkeuringen uit te voeren. De keurmeesters van de firma moeten officieel erkend zijn door de afdeling Productkwaliteitsbeheer van het Agentschap voor Landbouw en Visserij.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Landbouw en visserijAgentschap voor Landbouw en Visserij
Thema: 
Landbouw en Visserijlandbouw

Verbintenis tot integratie van kunstwerken in gebouwen van instellingen die gesubsidieerd zijn door de Vlaamse overheid

Met dit formulier verbindt de initiatiefnemer die een investeringsdossier indient om subsidies te verkrijgen, zich ertoe in dat project kunstwerken te integreren, zoals bepaald in het decreet van 23 december 1986.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinDepartement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Thema: 
Welzijn en volksgezondheid
Welzijn en volksgezondheidVIPA

Verbintenis voor het aanhechten van certificaten vooraleer de ontledingsuitslag gekend is

Met dit formulier verbindt een firma zich ertoe om zaaizaad waaraan al een certificaat gehecht is, pas te verhandelen als de ontledingsuitslag goedgekeurd is.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Landbouw en visserijAgentschap voor Landbouw en Visserij
Thema: 
Landbouw en Visserijlandbouw

Verbintenis voor het aanhechten van certificaten vooraleer de ontledingsuitslag gekend is

Met dit formulier verbindt een firma zich ertoe om pootaardappelen waaraan al een certificaat gehecht is, pas te verhandelen als de ontledingsuitslag goedgekeurd is.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Landbouw en visserijAgentschap voor Landbouw en Visserij
Thema: 
Landbouw en Visserijlandbouw

Verbintenis voor het aanmaken en invullen van certificaten

Met dit formulier verbindt een firma zich ertoe de verplichtingen na te leven voor het aanmaken en het gebruiken van certificaten voor de sector zaaizaad.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Landbouw en visserijAgentschap voor Landbouw en Visserij
Thema: 
Landbouw en Visserijlandbouw

Verbintenis voor het aanmaken en invullen van etiketten voor teeltmateriaal van populieren

Met dit formulier verbindt een bosboomkwekerij zich ertoe de verplichtingen bij het aanmaken en het gebruik van etiketten voor het teeltmateriaal van populieren na te leven.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Landbouw en visserijAgentschap voor Landbouw en Visserij
Thema: 
Landbouw en Visserijlandbouw

Verbintenis voor het invullen van door de afdeling geleverde certificaten

Met dit formulier verbindt een firma zich ertoe om certificaten voor de sector zaaizaad niet te misbruiken.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Landbouw en visserijAgentschap voor Landbouw en Visserij
Thema: 
Landbouw en Visserijlandbouw

Verbintenis voor het invullen van door de afdeling geleverde certificaten

Met dit formulier verbindt een firma zich ertoe om certificaten voor de sector aardappelpootgoed niet te misbruiken.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Landbouw en visserijAgentschap voor Landbouw en Visserij
Thema: 
Landbouw en Visserijlandbouw

Verbintenis voor het uitvoeren van automatische zaadbemonstering onder officieel toezicht

Met dit formulier verbindt een firma zich ertoe om zaadbemonsteringen te laten uitvoeren door monsternemers die officieel erkend zijn.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Landbouw en visserijAgentschap voor Landbouw en Visserij
Thema: 
Landbouw en Visserijlandbouw

Verbintenis voor het uitvoeren van zaadcontrole onder officieel toezicht of om twijfelachtigheid weg te nemen

Met dit formulier verbindt een firma zich ertoe om bepaalde zaadcontroles te laten uitvoeren in haar laboratorium door zaadcontroleurs en zaadanalisten die officieel erkend zijn.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Landbouw en visserijAgentschap voor Landbouw en Visserij
Thema: 
Landbouw en Visserijlandbouw

Vergunningsaanvraag privatief gebruik openbaar domein

Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen om het privatief gebruik te verkrijgen van het openbaar domein van de wegen, de waterwegen en hun aanhorigheden, de zeewering en de dijken.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Mobiliteit en openbare werkenN.V. De Scheepvaart
Thema: 
Bouwen en wonenruimtelijke ordening

Vergunningsaanvraag voor een watervang

Met dit formulier vraagt u een vergunning voor een watervang (installatie voor captatie van water uit bevaarbare waterlopen).
Beleidsdomein / Entiteit: 
Mobiliteit en openbare werkenN.V. De Scheepvaart
Thema: 
Bouwen en wonenruimtelijke ordening

Vergunningsaanvraag voor privatief gebruik van openbaar domein in het ambtsgebied van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust

Met dit formulier kunt u het privatieve gebruik van wegen, waterwegen, zeewering en dijken aanvragen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Mobiliteit en openbare werkenAgentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust
Thema: 
Mobiliteit

Verhuisformulier 1 - Uw nieuwe adres (VREG)

Met dit formulier bezorgt u de vereiste gegevens aan uw elektriciteits- of aardgasleverancier op het moment dat u op uw nieuwe adres gaat wonen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Reguleringsinstantie voor de Electriciteits- en Gasmarkt (VREG)
Thema: 
Energie en Natuurlijke Rijkdommen
Energie en Natuurlijke RijkdommenEnergie

Pagina's