Formulieren

Op deze pagina vindt u alle formulieren die de Vlaamse overheid aanbiedt.
De formulieren zijn filterbaar per thema, doelgroep en entiteit. 

De site is nog in volle opbouw. De kwaliteit van de Vlaamse formulieren moet voortdurend verbeteren. Daarom worden de formulieren doorgelicht op klantgerichtheid, leesbaarheid en eenvoud. De Vlaamse overheid wil stelselmatig meer intelligente, kwaliteitsvolle formulieren aanbieden die geen gegevens opvragen die al bij de overheid beschikbaar zijn.

Vragen over een specifiek formulier kunt u stellen via de administratie die op het formulier zelf staat. U kunt ook terecht bij het Contactpunt Vlaamse Infolijn. Als  een bepaald formulier ontbreekt op deze site, meld het dan aan de dienst Wetsmatiging.

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

VAPH - Melding van de wijziging van een rekeningnummer van een dienst of voorziening

Met dit formulier bezorgt u aan het VAPH een wijziging van het rekeningnummer van uw dienst of voorziening.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinVlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Thema: 
Welzijn en volksgezondheid
Welzijn en volksgezondheidPersonen met een handicap

VAPH - Melding van een rekeningnummer van een dienst of voorziening

Met dit formulier bezorgt u aan het VAPH het rekeningnummer van uw dienst of voorziening.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinVlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Thema: 
Welzijn en volksgezondheid
Welzijn en volksgezondheidPersonen met een handicap

VAPH - Melding van grensoverschrijdend gedrag

Met dit formulier meldt u aan het VAPH een geval van grensoverschrijdend gedrag in het kader van artikel 43 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap. Het grensoverschrijdende gedrag moet zich voordoen ten aanzien van een gebruiker binnen de hulpverleningscontext van de voorziening, en moet uitgaan van een medegebruiker, een personeelslid of een derde die handelt in opdracht van de voorziening.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinVlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Thema: 
Welzijn en volksgezondheidPersonen met een handicap

VAPH - Melding van wijzigingen in de gegevens van een team

Met dit formulier brengt u het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap op de hoogte van wijzigingen in de gegevens en de samenstelling van uw team.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinVlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Thema: 
Welzijn en volksgezondheid
Welzijn en volksgezondheidPersonen met een handicap

VAPH - Ondernemingsplan en financieel plan bij de aanvraag van een vergunning als zorgaanbieder

Met dit formulier bezorgt u aan het VAPH uw ondernemingsplan en financieel plan als zorgaanbieder. U moet dit formulier bij uw aanvraag van een vergunning als zorgaanbieder voegen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinVlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Thema: 
Welzijn en volksgezondheidPersonen met een handicap

VAPH - Ondersteuningsplan persoonsvolgend budget (OP PVB)

Met dit formulier bezorgt u aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) gegevens die noodzakelijk zijn om een persoonsvolgend budget (PVB) aan te vragen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinVlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Thema: 
Welzijn en volksgezondheidPersonen met een handicap

VAPH - Overeenkomst om de forfaitaire tegemoetkoming voor de aankoop van incontinentiemateriaal aan een voorziening uit te betalen

Met deze overeenkomst leggen de voorziening en de persoon met een handicap of zijn wettelijk vertegenwoordiger de voorwaarden vast voor de rechtstreekse betaling van de forfaitaire tegemoetkoming voor de aankoop van incontinentiemateriaal aan de voorziening.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinVlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Thema: 
Welzijn en volksgezondheidPersonen met een handicap

VAPH - Overeenkomst voor kort verblijf of logeren in een door het VAPH erkende voorziening

Personen met een handicap die gebruikmaken van ¿kort verblijf¿ of van de logeerfunctie in een door het VAPH erkende voorziening, moeten dit formulier gebruiken om de overeenkomst met de voorziening af te sluiten.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinVlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Thema: 
Welzijn en volksgezondheid
Welzijn en volksgezondheidPersonen met een handicap

VAPH - Schuldvordering voor het uitvoeren van een expertiseonderzoek

Met dit formulier vraagt u aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap om u te vergoeden voor het expertverslag dat u hebt opgesteld en voor de verplaatsingskosten die u voor de expertiseopdracht hebt gemaakt.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinVlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Thema: 
Welzijn en volksgezondheid
Welzijn en volksgezondheidPersonen met een handicap

VAPH - Toestemming om een attest voor extra dienstencheques rechtstreeks aan een bijstandsorganisatie te bezorgen

Met dit formulier geeft u aan het VAPH de toestemming om uw attest voor het verkrijgen van extra dienstencheques rechtstreeks aan een bijstandsorganisatie te bezorgen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinVlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Thema: 
Welzijn en volksgezondheidPersonen met een handicap

VAPH - Toestemming om gegevens op te vragen bij het VAPH

Met dit formulier kunnen personen met een handicap aan hun voorziening de toestemming geven om bij het VAPH gegevens over hun aanvraag voor ondersteuning op te vragen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinVlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Thema: 
Welzijn en volksgezondheidPersonen met een handicap

VAPH - Toestemming om rechtstreeks aan een leverancier te betalen

Met dit formulier geeft u aan het VAPH de toestemming om de door u gemaakte kosten in uw plaats aan de leverancier te betalen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinVlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Thema: 
Welzijn en volksgezondheid
Welzijn en volksgezondheidPersonen met een handicap

VAPH - Verbintenis tussen een zorgaanbieder en een personeelslid over het gebruik van het rijksregisternummer

Met dit formulier verklaart u aan uw werkgever dat u het rijksregisternummer van de cliënten alleen zult gebruiken in dossiers die bestemd zijn voor het VAPH.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinVlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Thema: 
Welzijn en volksgezondheidPersonen met een handicap

VAPH - Verbintenis tussen een zorgaanbieder en het VAPH over het gebruik van het rijksregisternummer

Met dit formulier verklaart u aan het VAPH dat u het rijksregisternummer van uw cliënten alleen zult gebruiken in dossiers die bestemd zijn voor het VAPH.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinVlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Thema: 
Welzijn en volksgezondheidPersonen met een handicap

VAPH - Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen

Als u in het verleden al een goedkeuring hebt gekregen voor een tegemoetkoming in de kosten van hulpmiddelen en aanpassingen, dan kunt u met dit formulier zonder tussenkomst van een multidisciplinair team (MDT) een aanvraag indienen voor een of meer eenvoudige hulpmiddelen of voor de vervanging van een hulpmiddel waarvoor u in het verleden al een tegemoetkoming hebt ontvangen en waarvan de refertetermijn verstreken is.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinVlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Thema: 
Werk en opleidingpersonen met een handicap

VAPH - Verklaring over het inkopen van persoonlijke assistentie via een voorziening

Met dit formulier brengen personen met een handicap het VAPH ervan op de hoogte dat ze persoonlijke assistentie in de thuissituatie inkopen via een door het VAPH erkende voorziening of een andere organisatie die persoonlijke assistenten in loondienst heeft.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinVlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Thema: 
Welzijn en volksgezondheid
Welzijn en volksgezondheidPersonen met een handicap

VAPH - Verklaring voor het laattijdig vervolledigen van een dossier door overmacht

Met dit formulier verklaart u als multidisciplinair team aan het VAPH waarom de gegevens voor een bepaald dossier niet binnen de gestelde termijn ingediend kunnen worden.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinVlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Thema: 
Welzijn en volksgezondheid
Welzijn en volksgezondheidPersonen met een handicap

VDAB - Aanvraag ervaringsbewijs autobuschauffeur of autocarchauffeur

Met dit formulier kunt u een ervaringsbewijs voor autobusbestuurder of autocarbestuurder aanvragen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Werk en sociale economieVlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
Thema: 
Werk en opleiding
Werk en opleidingWerk zoeken

VDAB - Aanvraag info adverteren

Met dit formulier kan de werkgever informatie vragen over de extra adverteermogelijkheden op de VDAB-website.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Werk en sociale economieVlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
Thema: 
Werk en opleiding
Werk en opleidingWerk aanbieden

VDAB - Aanvraag tot terugbetaling van de persoonlijke bijdrage voor opleidingscheques

Met dit formulier kunt u als werknemer zonder diploma algemeen, beroeps- of technisch secundair onderwijs een terugbetaling aanvragen van uw persoonlijke bijdrage voor opleidingscheques om tweedekansonderwijs, een basisopleiding informatica of een basisopleiding Nederlands voor anderstaligen te volgen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Werk en sociale economieVlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
Thema: 
Werk en opleiding
Werk en opleidingOpleidingscheques

Pagina's