Formulieren

Op deze pagina vindt u alle formulieren die de Vlaamse overheid aanbiedt.
De formulieren zijn filterbaar per thema, doelgroep en entiteit. 

De site is nog in volle opbouw. De kwaliteit van de Vlaamse formulieren moet voortdurend verbeteren. Daarom worden de formulieren doorgelicht op klantgerichtheid, leesbaarheid en eenvoud. De Vlaamse overheid wil stelselmatig meer intelligente, kwaliteitsvolle formulieren aanbieden die geen gegevens opvragen die al bij de overheid beschikbaar zijn.

Vragen over een specifiek formulier kunt u stellen via de administratie die op het formulier zelf staat. U kunt ook terecht bij het Contactpunt Vlaamse Infolijn. Als  een bepaald formulier ontbreekt op deze site, meld het dan aan de dienst Wetsmatiging.

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Tussentijdse rapportering over een gesubsidieerd toeristisch hefboomproject

Dit is een voorbeeld van een formulier waarmee je halfjaarlijks rapporteert over een gesubsidieerd toeristisch hefboomproject tijdens de realisatie van het project.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Internationaal VlaanderenToerisme Vlaanderen
Thema: 
ToerismeImpulsprogramma's

VAPH - Aanvraag tot erkenning als multidisciplinair team en aanvraag tot extra erkenning als gespecialiseerd MDT voor IMB of rolstoelen

Met dit formulier dient u bij het VAPH een aanvraag in tot erkenning van uw dienst als multidisciplinair team (MDT). U kunt de basiserkenning aanvragen en de extra erkenning als gespecialiseerd MDT in het kader van individuele materiële bijstand (IMB) of in het kader van IMB voor rolstoelen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinVlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Thema: 
Welzijn en volksgezondheidPersonen met een handicap

VAPH - Aanvraag tot overzetting van capaciteit rechtstreeks toegankelijke hulp naar capaciteit multifunctioneel centrum en omgekeerd

Met dit formulier kunt u aan het VAPH vragen om uw huidige capaciteit voor rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) over te zetten naar capaciteit voor uw multifunctioneel centrum (MFC) of omgekeerd.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinVlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Thema: 
Welzijn en volksgezondheidPersonen met een handicap

VAPH - Aanvraag tot registratie als groenezorginitiatief

Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen om bij het VAPH geregistreerd te worden als groenezorginitiatief.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinVlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Thema: 
Welzijn en volksgezondheidPersonen met een handicap

VAPH - Aanvraag van een erkenning als vennootschap met sociaal oogmerk of vereniging zonder winstoogmerk die wooninfrastructuur ter beschikking stelt aan personen met een handicap

Met dit formulier kan een vennootschap met sociaal oogmerk of een vereniging zonder winstoogmerk een specifieke erkenning aanvragen als organisatie die wooninfrastructuur ter beschikking stelt aan personen met een handicap.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinVlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Thema: 
Welzijn en volksgezondheidPersonen met een handicap

VAPH - Aanvraag van een erkenning of verlenging van een erkenning voor een centrum voor revalidatie

Met dit formulier kunt u bij het VAPH een erkenning of de verlenging van een erkening van uw dienst als revalidatiecentrum aanvragen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinVlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Thema: 
Welzijn en volksgezondheid
Welzijn en volksgezondheidPersonen met een handicap

VAPH - Aanvraag van een machtiging als expert

Met dit formulier kunt u bij het VAPH een machtiging aanvragen om als erkend expert gespecialiseerd persoonlijk advies over hulpmiddelen te geven.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinVlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Thema: 
Welzijn en volksgezondheid
Welzijn en volksgezondheidPersonen met een handicap

VAPH - Aanvraag van een persoonsvolgend budget na noodsituatie

Met dit formulier vraagt u binnen tien weken na de aanvraagdatum van uw noodsituatie bij het VAPH een persoonsvolgend budget aan, aansluitend op een tijdelijk persoonsvolgend budget via de procedure 'noodsituatie'.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinVlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Thema: 
Welzijn en volksgezondheidPersonen met een handicap

VAPH - Aanvraag van een tegemoetkoming in de kosten van incontinentiemateriaal

Met dit formulier vragen personen met een handicap een tegemoetkoming in de kosten van incontinentiemateriaal aan.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinVlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Thema: 
Welzijn en volksgezondheid
Welzijn en volksgezondheidPersonen met een handicap

VAPH - Aanvraag van een tijdelijk persoonsvolgend budget via noodsituatie

Met dit formulier vraagt u bij het VAPH een tijdelijk persoonsvolgend budget aan via de procedure 'noodsituatie'. Het VAPH bepaalt op basis van uw aanvraag of uw situatie voldoet aan de definitie van een noodsituatie en wijst bij een positieve beslissing een budgetcategorie aan u toe voor een periode van 22 weken.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinVlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Thema: 
Welzijn en volksgezondheidPersonen met een handicap

VAPH - Aanvraag van een vergoeding voor verplaatsingskosten

Met dit formulier bezorgt u aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap een overzicht van de verplaatsingskosten die u voor de uitvoering van de expertiseopdracht hebt gemaakt. U moet dit formulier als bijlage bij het formulier Schuldvordering voor het uitvoeren van een expertiseonderzoek voegen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinVlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Thema: 
Welzijn en volksgezondheid
Welzijn en volksgezondheidPersonen met een handicap

VAPH - Aanvraag van een vergunning als zorgaanbieder

Met dit formulier vraagt u bij het VAPH een vergunning als zorgaanbieder aan.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinVlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Thema: 
Welzijn en volksgezondheidPersonen met een handicap

VAPH - Evaluatie van een infosessie

Met dit formulier kunt u de infosessie die u gevolgd hebt, evalueren. Het VAPH bezorgt u dit formulier na afloop van een infosessie.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinVlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Thema: 
Welzijn en volksgezondheid
Welzijn en volksgezondheidPersonen met een handicap

VAPH - Gegevens van een schadegeval in het kader van wettelijke subrogatie

Met dit formulier bezorgt u aan het VAPH alle gegevens over het schadegeval waarvan sprake is in uw dossier.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinVlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Thema: 
Welzijn en volksgezondheidPersonen met een handicap

VAPH - Kostenstaat voor het persoonlijke-assistentiebudget

Met dit formulier bezorgen personen met een handicap elk kwartaal aan het VAPH een overzicht van de kosten die ze in het kader van het persoonlijke-assistentiebudget (PAB) gemaakt hebt.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinVlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Thema: 
Welzijn en volksgezondheid
Welzijn en volksgezondheidPersonen met een handicap

VAPH - Machtiging voor de tewerkstelling van een minderjarige in het kader van het persoonlijke-assistentiebudget (PAB)

Met dit formulier verklaart u dat u ermee akkoord gaat dat uw minderjarige zoon of dochter in het kader van een studentenovereenkomst optreedt als PAB-assisstent van een persoon met een handicap.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinVlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Thema: 
Welzijn en volksgezondheidPersonen met een handicap

VAPH - Machtiging voor de tewerkstelling van een minderjarige in het kader van het persoonsvolgend budget (PVB)

Met dit formulier verklaart u dat u ermee akkoord gaat dat uw minderjarige zoon of dochter in het kader van een studentenovereenkomst optreedt als begeleider van een persoon met een handicap.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinVlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Thema: 
Welzijn en volksgezondheidPersonen met een handicap

VAPH - Melding van de combinatie van het persoonlijke-assistentiebudget (PAB) met andere zorgvormen

Met dit formulier brengt u het VAPH op de hoogte van een eventuele combinatie van het persoonlijke-assistentiebudget (PAB) met andere zorgvormen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinVlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Thema: 
Welzijn en volksgezondheid
Welzijn en volksgezondheidPersonen met een handicap

VAPH - Melding van de gegevens van een team

Met dit formulier bezorgt u de contactgegevens van uw team aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Dit formulier dient niet om wijzigingen in de contactgegevens door te geven. Daarvoor moet u het formulier Melding van wijzigingen in de gegevens van een team gebruiken.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinVlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Thema: 
Welzijn en volksgezondheid
Welzijn en volksgezondheidPersonen met een handicap

VAPH - Melding van de overstap naar het basisondersteuningsbudget

Met dit formulier deelt u aan het VAPH mee dat u wilt overstappen naar het basisondersteuningsbudget.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinVlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Thema: 
Welzijn en volksgezondheidPersonen met een handicap

Pagina's