Formulieren

Op deze pagina vindt u alle formulieren die de Vlaamse overheid aanbiedt.
De formulieren zijn filterbaar per thema, doelgroep en entiteit. 

De site is nog in volle opbouw. De kwaliteit van de Vlaamse formulieren moet voortdurend verbeteren. Daarom worden de formulieren doorgelicht op klantgerichtheid, leesbaarheid en eenvoud. De Vlaamse overheid wil stelselmatig meer intelligente, kwaliteitsvolle formulieren aanbieden die geen gegevens opvragen die al bij de overheid beschikbaar zijn.

Vragen over een specifiek formulier kunt u stellen via de administratie die op het formulier zelf staat. U kunt ook terecht bij het Contactpunt Vlaamse Infolijn. Als  een bepaald formulier ontbreekt op deze site, meld het dan aan de dienst Wetsmatiging.

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Subsidieaanvraag voor een festival in het kader van het Circusdecreet

Met dit formulier kan een organisatie met rechtspersoonlijkheid in het kader van het Circusdecreet een subsidie aanvragen voor een festival waarbij hoofdzakelijk circusproducties op het programma staan.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Cultuur, jeugd, sport en mediaDepartement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Thema: 
Cultuur en media
Cultuur en mediaSociaal Cultureel Werk

Subsidieaanvraag voor een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA)

Met dit formulier kan een gemeente, gemeentebedrijf, intercommunale, intergemeentelijk samenwerkingsverband of VMW bij de Vlaamse Milieumaatschappij een subsidie aanvragen voor de aanleg van individuele installaties (IBA’s), met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2017.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Milieumaatschappij (VMM)
Thema: 
Milieu en natuurWater

Subsidieaanvraag voor een participatieproject in cultuur, jeugdwerk of sport

Met dit formulier kunnen vzw's bij de afdeling Sociaal-Cultureel Werk een subsidie aanvragen voor projecten ter bevordering van de participatie van kansengroepen in cultuur, jeugdwerk of sport.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Cultuur, jeugd, sport en media
Cultuur, jeugd, sport en mediaDepartement Cultuur, Jeugd, Sport en Mediaafdeling Sociaal-Cultureel Werk
Thema: 
Cultuur en mediaParticipatie cultuur
Jeugd en JeugdwerkParticipatie en informatie
Sport en vrije tijd

Subsidieaanvraag voor een project dat bijdraagt tot de maatschappelijke verankering van de Vlaamse Gebarentaal

Met dit formulier kunnen organisaties met rechtspersoonlijkheid in het kader van het decreet houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal bij de afdeling Sociaal-Cultureel Werk van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media een subsidie aanvragen voor een project dat bijdraagt tot de maatschappelijke verankering van de Vlaamse Gebarentaal.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Cultuur, jeugd, sport en mediaDepartement Cultuur, Jeugd, Sport en Mediaafdeling Sociaal-Cultureel Werk
Thema: 
Cultuur en mediaSociaal Cultureel Werk

Subsidieaanvraag voor een project leesbevordering in het kader van het Participatiedecreet

Met dit formulier kunnen organisaties die een project ontwikkelen dat bijdraagt tot een beter leesklimaat, een subsidie aanvragen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Cultuur, jeugd, sport en mediaDepartement Cultuur, Jeugd, Sport en Mediaafdeling Sociaal-Cultureel Werk
Thema: 
Cultuur en media
Cultuur en mediaParticipatie cultuur

Subsidieaanvraag voor evenementen met toeristisch belang en/of internationale uitstraling

Met dit formulier kunt u een projectsubsidie aanvragen voor een evenement dat Vlaanderen bekendmaakt als een toeristisch, cultureel of economisch waardevolle deelstaat in Europa en in de wereld.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Internationaal VlaanderenDepartement Internationaal Vlaanderen
Thema: 
Toerisme
ToerismeEvenementen

Subsidieaanvraag voor het project Provinciaal Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen

Dit is een model van een formulier waarmee u een subsidie kunt aanvragen voor een project in het kader van het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Kanselarij en BestuurDepartement Kanselarij en Bestuur
Thema: 
Duurzame Ontwikkeling

Suggestieformulier Flanders Investment & Trade

Met dit formulier dient u een klacht in bij Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (Flanders Investment & Trade).
Beleidsdomein / Entiteit: 
Internationaal VlaanderenVlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (VLAGIO)
Thema: 
Buitenlandse Handel
Buitenlandse Handelvaria

Toegankelijkheidsovereenkomst voor molens

Met dit formulier toont u aan dat u een molen die maalvaardig is of zal zijn, op een klantvriendelijke manier toegankelijk maakt voor het publiek. Als u de toegekende overeenkomst bij uw premieaanvraag voegt, hebt u recht op een verhoogde restauratiepremie.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoedOnroerend Erfgoed
Thema: 
Bouwen en wonenonroerend erfgoed

Toegankelijkheidsovereenkomst voor open monumenten

Met dit formulier toont u aan dat u een zogenaamd open monument op een klantvriendelijke manier toegankelijk maakt voor het publiek. Als u de toegekende overeenkomst bij uw premieaanvraag voegt, hebt u recht op een verhoogde restauratiepremie.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoedOnroerend Erfgoed
Thema: 
Bouwen en wonenonroerend erfgoed

Toegankelijkheidsovereenkomst voor ZEN-monumenten

Met dit formulier toont u aan dat u een zogenaamd ZEN-monument, dat is een monument zonder economisch nut, op een klantvriendelijke manier toegankelijk maakt voor het publiek. Als het effect van de werkzaamheden niet zichtbaar is vanaf de openbare weg, is toegankelijkheid een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een verhoogde onderhouds- of restauratiepremie. U moet de toegekende overeenkomst bij uw premieaanvraag voegen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoedOnroerend Erfgoed
Thema: 
Bouwen en wonenonroerend erfgoed

Toekenning van een brandveiligheidsattest aan een toeristisch logies

Met dit attest beslist de burgemeester over de toekenning of weigering van een brandveiligheidsattest aan een toeristisch logies.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Internationaal VlaanderenDepartement Internationaal Vlaanderen
Thema: 
ToerismeReisbureaus
ToerismeToeristisch logies

Toekenning van een brandveiligheidsattest met toegestane afwijkingen aan een toeristisch logies

Met dit attest beslist de burgemeester over de toekenning of weigering van een brandveiligheidsattest aan een toeristisch logies. Voor het toeristische logies heeft de Vlaamse minister, bevoegd voor het toerisme, één of meer afwijkingen op de specifieke brandveiligheidsnormen toegestaan.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Internationaal VlaanderenDepartement Internationaal Vlaanderen
Thema: 
ToerismeToeristisch logies

Toekenning van een vereenvoudigd brandveiligheidsattest aan een toeristisch logies

Met dit attest kent de burgemeester een vereenvoudigd brandveiligheidsattest toe aan een toeristisch logies als er werkzaamheden zijn uitgevoerd waardoor het brandveiligheidsattest vervalt. Uit het vereenvoudigde brandveiligheidsattest blijkt dat de uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de brandveiligheidsnormen. Het initiële en het vereenvoudigde brandveiligheidsattest gelden voor de overblijvende geldigheidsduur van het initiële brandveiligheidsattest.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Internationaal VlaanderenDepartement Internationaal Vlaanderen
Thema: 
ToerismeToeristisch logies

Toekenning van een volmacht

Met dit formulier verleent u als volmachtgever een mandaat aan een andere persoon of organisatie zodat die persoon of organisatie als volmachthouder in uw naam toegang krijgt tot het e-loket van het Agentschap voor Landbouw en Visserij.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Landbouw en visserijAgentschap voor Landbouw en Visserij
Thema: 
Landbouw en Visserij

Toekenning van een volmacht voor het Mestbankloket

Met dit formulier verleent u als volmachtgever een volmacht aan een persoon of onderneming voor het gebruik van het Mestbankloket, het e-loket van de Mestbank.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Landmaatschappij (VLM)
Thema: 
Milieu en natuur
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Toekenning van een volmacht voor uw PAS-dossier in het kader van vrijwillige bedrijfsverplaatsing, bedrijfsreconversie, bedrijfsbeëindiging of koopplicht

Met dit formulier verleent u als volmachtgever een volmacht aan een persoon of onderneming (= de volmachthouder) om uw PAS-dossier te behartigen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Landmaatschappij (VLM)
Thema: 
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Toestemming voor gegevensuitwisseling tussen de Vlaamse en de Waalse overheid

Met dit formulier verklaart u dat u ermee akkoord gaat dat uw gegevens als grensoverschrijdend veeteeltbedrijf worden uitgewisseld tussen de Vlaamse en de Waalse overheid in het kader van mesttransporten naar Wallonië. Zonder dat akkoord kunt u niet worden geregistreerd als grensoverschrijdend veeteeltbedrijf en mag u geen mesttransporten naar uw Waalse percelen uitvoeren.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Landmaatschappij (VLM)
Thema: 
Milieu en natuurBodem

Tussentijds / eindverslag Herplaatsingsfonds

Met dit formulier kan de curator van een bedrijf in faling een tussentijds verslag of een eindverslag over de activiteiten van het Herplaatsingsfonds opstellen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Werk en sociale economieVlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
Thema: 
Werk en opleiding
Werk en opleidingHerplaatsingsfonds

Tussentijdse evaluatie van een project dat cofinanciering vereist

Met dit formulier geeft een organisatie die een cofinanciering ontvangt voor de uitvoering van een internationaal project, een tussentijdse evaluatie van dat project.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Cultuur, jeugd, sport en mediaDepartement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Thema: 
Cultuur en mediaKunsten en Erfgoed

Pagina's