Formulieren

Op deze pagina vindt u alle formulieren die de Vlaamse overheid aanbiedt.
De formulieren zijn filterbaar per thema, doelgroep en entiteit. 

De site is nog in volle opbouw. De kwaliteit van de Vlaamse formulieren moet voortdurend verbeteren. Daarom worden de formulieren doorgelicht op klantgerichtheid, leesbaarheid en eenvoud. De Vlaamse overheid wil stelselmatig meer intelligente, kwaliteitsvolle formulieren aanbieden die geen gegevens opvragen die al bij de overheid beschikbaar zijn.

Vragen over een specifiek formulier kunt u stellen via de administratie die op het formulier zelf staat. U kunt ook terecht bij het Contactpunt Vlaamse Infolijn. Als  een bepaald formulier ontbreekt op deze site, meld het dan aan de dienst Wetsmatiging.

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Aanvraag tot erkenning als voorziening van categorie 5: thuisbegeleidingsdienst

Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor de erkenning van een voorziening van categorie 5: thuisbegeleidingsdienst.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinAgentschap Jongerenwelzijn
Thema: 
Welzijn en volksgezondheid
Welzijn en volksgezondheidJongerenwelzijn

Aanvraag tot erkenning als voorziening van categorie 6: dienst voor begeleid zelfstandig wonen

Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor de erkenning van een voorziening van categorie 6: dienst voor begeleid zelfstandig wonen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinAgentschap Jongerenwelzijn
Thema: 
Welzijn en volksgezondheid
Welzijn en volksgezondheidJongerenwelzijn

Aanvraag tot erkenning als voorziening van categorie 7: dienst voor pleegzorg

Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor de erkenning van een voorziening van categorie 7: dienst voor pleegzorg.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinAgentschap Jongerenwelzijn
Thema: 
Welzijn en volksgezondheid
Welzijn en volksgezondheidJongerenwelzijn

Aanvraag tot erkenning als voorziening van categorie 8: dienst herstelgerichte en constructieve afhandeling

Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor de erkenning van een voorziening van categorie 8: dienst herstelgerichte en constructieve afhandeling.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinAgentschap Jongerenwelzijn
Thema: 
Welzijn en volksgezondheid
Welzijn en volksgezondheidJongerenwelzijn

Aanvraag tot erkenning als voorziening van categorie 9: dienst crisishulp aan huis

Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor de erkenning van een voorziening van categorie 9: dienst crisishulp aan huis.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinAgentschap Jongerenwelzijn
Thema: 
Welzijn en volksgezondheid
Welzijn en volksgezondheidJongerenwelzijn

Aanvraag tot erkenning als VR-deskundige

Met dit formulier kunt u een erkenning aanvragen als VR-deskundige.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieDepartement Leefmilieu, Natuur en Energie
Thema: 
Milieu en natuur
Milieu en natuurVaria

Aanvraag tot erkenning van een broeierij

Met dit formulier kunt u een erkenning als broeierij aanvragen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Landbouw en visserijDepartement Landbouw en Visserij
Thema: 
Landbouw en Visserij
Landbouw en Visserijlandbouw

Aanvraag tot erkenning van een selectiebedrijf

Met dit formulier kunt u een erkenning als pluimveeselectiebedrijf aanvragen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Landbouw en visserijDepartement Landbouw en Visserij
Thema: 
Landbouw en Visserij
Landbouw en Visserijlandbouw

Aanvraag tot erkenning van een vermeerderingsbedrijf

Met dit formulier kunt u een erkenning als pluimveevermeerderingsbedrijf aanvragen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Landbouw en visserijDepartement Landbouw en Visserij
Thema: 
Landbouw en Visserij
Landbouw en Visserijlandbouw

Aanvraag tot goedkeuring van een faunabeheerplan

Met dit formulier kan een wildbeheereenheid (WBE) of een onafhankelijke jachtrechthouder (niet aangesloten bij een WBE) bij het Agentschap voor Natuur en Bos de goedkeuring van het bijgevoegde ontwerp van faunabeheerplan aanvragen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieAgentschap voor Natuur en Bos
Thema: 
Milieu en natuurNatuur en Bos

Aanvraag tot hernieuwing van de erkenning als sociale werkplaats 2007

Met dit formulier kunt u een aanvraag doen tot hernieuwing van de erkenning als sociale wekplaats.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Werk en sociale economieVlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
Thema: 
Werk en opleiding
Werk en opleidingSociale economie

Aanvraag tot het bekomen van een animatiebetoelaging

Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen om een animatiebetoelaging te ontvangen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Internationaal VlaanderenToerisme Vlaanderen
Thema: 
Toerisme
ToerismeToerisme voor Allen

Aanvraag tot het bekomen van een erkenning als ondersteuningspunt in het kader van Toerisme voor Allen

Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen tot het bekomen van een erkenning als ondersteuningspunt in het kader van Toerisme voor Allen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Internationaal VlaanderenToerisme Vlaanderen
Thema: 
Toerisme
ToerismeToerisme voor Allen

Aanvraag tot het bekomen van een erkenning als sociaal-toeristisch verblijf

Met dit formulier kan men een aanvraag indienen om erkend te worden als een sociaal-toeristisch verblijf.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Internationaal VlaanderenToerisme Vlaanderen
Thema: 
Toerisme
ToerismeToerisme voor Allen

Aanvraag tot het bekomen van een erkenning als sociaal-toeristische vereniging

Dit formulier gebruikt u voor het bekomen van een aanvraag voor een erkenning als sociaal-toeristische vereniging.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Internationaal VlaanderenToerisme Vlaanderen
Thema: 
Toerisme
ToerismeToerisme voor Allen

Aanvraag tot het bekomen van een subsidie als ondersteuningspunt in het kader van Toerisme voor Allen

Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen tot het bekomen van een subsidie als ondersteuningspunt in het kader van Toerisme voor Allen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Internationaal VlaanderenToerisme Vlaanderen
Thema: 
Toerisme
ToerismeToerisme voor Allen

Aanvraag tot het bekomen van een subsidie als sociaal-toeristische vereniging

Met dit formulier kunnen sociaal-toeristische verenigingen een subsidieaanvraag indienen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Internationaal VlaanderenToerisme Vlaanderen
Thema: 
Toerisme
ToerismeToerisme voor Allen

Aanvraag tot het bekomen van een subsidie voor coördinator bij sociaal toerisme

Met dit formulier dient u een aanvraag in tot het bekomen van een subsidie voor coördinator bij sociaal toerisme.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Internationaal VlaanderenToerisme Vlaanderen
Thema: 
Toerisme
ToerismeToerisme voor Allen

Aanvraag tot het bekomen van een subsidie voor Toerisme voor Allen

Met dit formulier vraagt u een subsidie voor 'Toerisme voor Allen' aan.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Internationaal VlaanderenToerisme Vlaanderen
Thema: 
Toerisme
ToerismeToerisme voor Allen

Aanvraag tot het bekomen van een tegemoetkoming van het Herplaatsingsfonds

Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen om een tegemoetkoming van het Herplaatsingsfonds te bekomen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Werk en sociale economieVlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
Thema: 
Werk en opleiding
Werk en opleidingHerplaatsingsfonds

Pagina's