Formulieren

Op deze pagina vindt u alle formulieren die de Vlaamse overheid aanbiedt.
De formulieren zijn filterbaar per thema, doelgroep en entiteit. 

De site is nog in volle opbouw. De kwaliteit van de Vlaamse formulieren moet voortdurend verbeteren. Daarom worden de formulieren doorgelicht op klantgerichtheid, leesbaarheid en eenvoud. De Vlaamse overheid wil stelselmatig meer intelligente, kwaliteitsvolle formulieren aanbieden die geen gegevens opvragen die al bij de overheid beschikbaar zijn.

Vragen over een specifiek formulier kunt u stellen via de administratie die op het formulier zelf staat. U kunt ook terecht bij het Contactpunt Vlaamse Infolijn. Als  een bepaald formulier ontbreekt op deze site, meld het dan aan de dienst Wetsmatiging.

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Aanvraag tot erkenning als milieudeskundige in de discipline bodemcorrosie

Met dit formulier kunt u een erkenning aanvragen als milieudeskundige in de discipline bodemcorrosie als vermeld in artikel 6, 1°, b), van het VLAREL.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieDepartement Leefmilieu, Natuur en Energie
Thema: 
Milieu en natuur
Milieu en natuurBodem

Aanvraag tot erkenning als milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen

Met dit formulier kunt u een erkenning aanvragen als milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieDepartement Leefmilieu, Natuur en Energie
Thema: 
Milieu en natuur
Milieu en natuurVaria

Aanvraag tot erkenning als milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen

Met dit formulier kunt u een erkenning aanvragen als milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen als vermeld in artikel 6, 1°, a), van het VLAREL.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieDepartement Leefmilieu, Natuur en Energie
Thema: 
Milieu en natuur
Milieu en natuurMilieuvergunning en preventie

Aanvraag tot erkenning als opleidingscentrum voor de keuring van airconditioningsystemen

Met dit formulier kunt u een erkenning aanvragen als opleidingscentrum voor het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid en bijscholing inzake de keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW als vermeld in artikel 6, 4°, f), van het VLAREL.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieDepartement Leefmilieu, Natuur en Energie
Thema: 
Milieu en natuurMilieuvergunning en preventie

Aanvraag tot erkenning als opleidingscentrum voor het organiseren van de opleiding en het uitreiken van het certificaat inzake de controle en het onderhoud van stookolietanks

Met dit formulier kunt u een erkenning aanvragen als opleidingscentrum voor het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid en bijscholing inzake de controle en het onderhoud van stookolietanks als vermeld in artikel 6, 4°, e), van het VLAREL.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieDepartement Leefmilieu, Natuur en Energie
Thema: 
Milieu en natuurMilieuvergunning en preventie

Aanvraag tot erkenning als opleidingscentrum voor het organiseren van de opleiding en het uitreiken van het certificaat inzake de verwarmingsaudit

Met dit formulier kunt u een erkenning aanvragen als opleidingscentrum voor het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid en bijscholing inzake de verwarmingsaudit als vermeld in artikel 6, 4°, d), van het VLAREL.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieDepartement Leefmilieu, Natuur en Energie
Thema: 
Milieu en natuurMilieuvergunning en preventie

Aanvraag tot erkenning als opleidingscentrum voor het organiseren van de opleiding en het uitreiken van het certificaat inzake gasvormige brandstof

Met dit formulier kunt u een erkenning aanvragen als opleidingscentrum voor het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid en bijscholing inzake gasvormige brandstof als vermeld in artikel 6, 4°, c), van het VLAREL.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieDepartement Leefmilieu, Natuur en Energie
Thema: 
Milieu en natuurMilieuvergunning en preventie

Aanvraag tot erkenning als opleidingscentrum voor het organiseren van de opleiding en het uitreiken van het certificaat inzake vloeibare brandstof

Met dit formulier kunt u een erkenning aanvragen als opleidingscentrum voor het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid en bijscholing inzake vloeibare brandstof als vermeld in artikel 6, 4°, b), van het VLAREL.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieDepartement Leefmilieu, Natuur en Energie
Thema: 
Milieu en natuurMilieuvergunning en preventie

Aanvraag tot erkenning als opleidingscentrum voor het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid voor brandbeveiligingsapparatuur

Met dit formulier kunt u bij de afdeling Milieuvergunningen van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie een erkenning aanvragen als opleidingscentrum voor het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid voor brandbeveiligingsapparatuur als vermeld in artikel 6, 4°, i), van het VLAREL.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieDepartement Leefmilieu, Natuur en Energie
Thema: 
Milieu en natuurMilieuvergunning en preventie

Aanvraag tot erkenning als opleidingscentrum voor het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid voor elektrische schakelinrichtingen

Met dit formulier kunt u een erkenning aanvragen als opleidingscentrum voor het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid voor elektrische schakelinrichtingen als vermeld in artikel 6, 4°, j), van het VLAREL.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieDepartement Leefmilieu, Natuur en Energie
Thema: 
Milieu en natuurMilieuvergunning en preventie

Aanvraag tot erkenning als opleidingscentrum voor het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen

Met dit formulier kunt u een erkenning aanvragen als opleidingscentrum voor het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen als vermeld in artikel 6, 4°, l), van het VLAREL.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieDepartement Leefmilieu, Natuur en Energie
Thema: 
Milieu en natuurMilieuvergunning en preventie

Aanvraag tot erkenning als opleidingscentrum voor het verstrekken van de aanvullende vorming voor milieucoördinatoren

Met dit formulier kunt u een erkenning aanvragen als opleidingscentrum voor het verstrekken van de aanvullende vorming voor milieucoördinatoren.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieDepartement Leefmilieu, Natuur en Energie
Thema: 
Milieu en natuurMilieuvergunning en preventie

Aanvraag tot erkenning als opleidingscentrum voor koeltechniek

Met dit formulier kunt u bij de afdeling Milieuvergunningen van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie een erkenning aanvragen als opleidingscentrum voor het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek van categorie I, II, III of IV en van het actualisatie-examen als vermeld in artikel 6, 4°, h), van het VLAREL.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieDepartement Leefmilieu, Natuur en Energie
Thema: 
Milieu en natuurMilieuvergunning en preventie

Aanvraag tot erkenning als opleidingscentrum voor technici die gefluoreerde broeikasgassen terugwinnen uit klimaatregelingssystemen in bepaalde motorvoertuigen

Met dit formulier kunt u een erkenning aanvragen als opleidingscentrum om opleidingen te geven en examens af te nemen als vermeld in artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 inzake de opleiding van technici die betrokken zijn bij de terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen uit klimaatregelingssystemen in bepaalde motorvoertuigen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieDepartement Leefmilieu, Natuur en Energie
Thema: 
Milieu en natuur
Milieu en natuurMilieuvergunning en preventie

Aanvraag tot erkenning als organisatie die vakanties organiseert voor personen met een laag inkomen

Met dit formulier kun je als vereniging zonder winstoogmerk (vzw) een erkenning aanvragen om vakanties te organiseren voor mensen met een laag inkomen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Internationaal VlaanderenToerisme Vlaanderen
Thema: 
ToerismeToerisme voor Allen

Aanvraag tot erkenning als vereniging waar armen het woord nemen in 2012

Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor een erkenning van onbepaalde duur als vereniging waar armen het woord nemen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinDepartement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Thema: 
Welzijn en volksgezondheidwelzijn algemeen

Aanvraag tot erkenning als voorziening van categorie 1: begeleidingstehuis

Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor de erkenning van een voorziening van categorie 1: begeleidingstehuis.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinAgentschap Jongerenwelzijn
Thema: 
Welzijn en volksgezondheid
Welzijn en volksgezondheidJongerenwelzijn

Aanvraag tot erkenning als voorziening van categorie 2: gezinstehuis

Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor de erkenning van een voorziening van categorie 2: gezinstehuis.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinAgentschap Jongerenwelzijn
Thema: 
Welzijn en volksgezondheid
Welzijn en volksgezondheidJongerenwelzijn

Aanvraag tot erkenning als voorziening van categorie 3: onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum

Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor de erkenning van een voorziening van categorie 3: onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinAgentschap Jongerenwelzijn
Thema: 
Welzijn en volksgezondheid
Welzijn en volksgezondheidJongerenwelzijn

Aanvraag tot erkenning als voorziening van categorie 4: dagcentrum

Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor de erkenning van een voorziening van categorie 4: dagcentrum.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinAgentschap Jongerenwelzijn
Thema: 
Welzijn en volksgezondheidJongerenwelzijn

Pagina's