Formulieren

Op deze pagina vindt u alle formulieren die de Vlaamse overheid aanbiedt.
De formulieren zijn filterbaar per thema, doelgroep en entiteit. 

De site is nog in volle opbouw. De kwaliteit van de Vlaamse formulieren moet voortdurend verbeteren. Daarom worden de formulieren doorgelicht op klantgerichtheid, leesbaarheid en eenvoud. De Vlaamse overheid wil stelselmatig meer intelligente, kwaliteitsvolle formulieren aanbieden die geen gegevens opvragen die al bij de overheid beschikbaar zijn.

Vragen over een specifiek formulier kunt u stellen via de administratie die op het formulier zelf staat. U kunt ook terecht bij het Contactpunt Vlaamse Infolijn. Als  een bepaald formulier ontbreekt op deze site, meld het dan aan de dienst Wetsmatiging.

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Aanvraag tot aanvaarding als bevoegde deskundige

Met dit formulier kunt u bij de afdeling Milieuvergunningen van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie een aanvaarding aanvragen als bevoegde deskundige in de opslag van brandbare of gevaarlijke vloeistoffen als vermeld in hoofdstuk 5.6 en 5.17 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (titel II van het VLAREM).
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieDepartement Leefmilieu, Natuur en Energie
Thema: 
Milieu en natuurMilieuvergunning en preventie

Aanvraag tot aanvaarding van een energiedeskundige in het kader van artikel 6.5.6 van het Energiebesluit

Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen om een energiedeskundige te laten aanvaarden in het kader van hoofdstuk V van titel VI van het Energiebesluit van 19 november 2010: Energieplanning voor ingedeelde energie-intensieve inrichtingen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaams Energieagentschap
Thema: 
Energie en Natuurlijke RijkdommenEnergie

Aanvraag tot afwijking van de brandveiligheidsnormen voor een toeristisch logies

Met dit formulier vraagt een exploitant van een toeristisch logies of zijn aangestelde bij de Technische Commissie Brandveiligheid voor het toeristische logies een afwijking aan van de specifieke brandveiligheidsnormen die zijn opgenomen in de bijlagen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2017 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan het toeristische logies moet voldoen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Internationaal VlaanderenToerisme Vlaanderen
Thema: 
ToerismeToeristisch logies

Aanvraag tot afwijking van de brandveiligheidsnormen voor serviceflatgebouwen en woningcomplexen met dienstverlening

Met dit formulier vraagt de initiatiefnemer een afwijking van de brandveiligheidsnormen, zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 1989 over de specifieke veiligheidsaspecten waaraan serviceflatgebouwen, woningcomplexen met dienstverlening en woonzorgcentra moeten voldoen om erkend te worden.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinDepartement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Thema: 
Welzijn en volksgezondheid
Welzijn en volksgezondheidVIPA

Aanvraag tot afwijking van de brandveiligheidsnormen voor voorzieningen voor gezinnen met kinderen

Met dit formulier vraagt de initiatiefnemer een afwijking van de brandveiligheidsnormen, zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008 houdende de normen voor de preventie van brand in voorzieningen voor kinderopvang.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinDepartement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Thema: 
Welzijn en volksgezondheid
Welzijn en volksgezondheidVIPA

Aanvraag tot afwijking van de brandveiligheidsnormen voor woonzorgcentra

Met dit formulier vraagt de initiatiefnemer een afwijking van de brandveiligheidsnormen, zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 1989 over de specifieke veiligheidsaspecten waaraan serviceflatgebouwen, woningcomplexen met dienstverlening en woonzorgcentra moeten voldoen om erkend te worden.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinDepartement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Thema: 
Welzijn en volksgezondheid
Welzijn en volksgezondheidVIPA

Aanvraag tot betaling van de EFRO-steun

Dit formulier is een onderdeel van de driemaandelijkse rapportering over een project waarvoor EFRO-steun toegekend is.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Economie, wetenschap en innovatieAgentschap Ondernemen
Thema: 
Economiesteunmaatregelen
Wetenschap en Innovatie

Aanvraag tot definitieve overdracht van een quotum leveringen naar een quotum rechtstreekse verkopen voor het tijdvak 2012-2013

Met dit formulier kunt u de definitieve overdracht aanvragen van een quotum leveringen naar een quotum rechtstreekse verkopen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Landbouw en visserijAgentschap voor Landbouw en Visserij
Thema: 
Landbouw en Visserijlandbouw

Aanvraag tot definitieve overdracht van een quotum rechtstreekse verkopen naar een quotum leveringen voor het tijdvak 2012-2013

Met dit formulier kunt u de definitieve overdracht aanvragen van een quotum rechtstreekse verkopen naar een quotum leveringen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Landbouw en visserijAgentschap voor Landbouw en Visserij
Thema: 
Landbouw en Visserijlandbouw

Aanvraag tot definitieve overdracht van melkquotum voor het tijdvak 2012-2013

Met dit formulier meldt u de overdracht van melkquotum tussen twee landbouwers.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Landbouw en visserijAgentschap voor Landbouw en Visserij
Thema: 
Landbouw en Visserijlandbouw

Aanvraag tot erkenning

Met dit formulier kan een firma zich laten erkennen door de Vlaamse overheid voor een activiteit met betrekking tot de productie van teeltmateriaal. De firma moet daarvoor aan bepaalde voorwaarden voldoen en moet een jaarlijkse vergoeding betalen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Landbouw en visserijAgentschap voor Landbouw en Visserij
Thema: 
Landbouw en Visserijlandbouw

Aanvraag tot erkenning als bedrijf voor brandbeveiligingsapparatuur

Met dit formulier kunt u een erkenning aanvragen als bedrijf voor brandbeveiligingsapparatuur als vermeld in artikel 6, 7°, c), van het VLAREL.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieDepartement Leefmilieu, Natuur en Energie
Thema: 
Milieu en natuurMilieuvergunning en preventie

Aanvraag tot erkenning als bureau voor private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest (eerste erkenning, hernieuwing erkenning en overdracht erkenning)

Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen tot erkenning als bureau voor private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Werk en sociale economieVlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
Thema: 
Werk en opleiding
Werk en opleidingPrivate arbeidsbemiddeling

Aanvraag tot erkenning als examencentrum voor technici die bepaalde gefluoreerde broeikasgassen terugwinnen uit hoogspanningsschakelaars

Met dit formulier kunt u een erkenning aanvragen als examencentrum om opleidingen te geven en examens af te nemen als vermeld in artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 inzake de certificering van technici die bepaalde gefluoreerde broeikasgassen terugwinnen uit hoogspanningsschakelaars.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieDepartement Leefmilieu, Natuur en Energie
Thema: 
Milieu en natuur
Milieu en natuurMilieuvergunning en preventie

Aanvraag tot erkenning als invoegbedrijf

Met dit formulier kan u een aanvraag indienen voor een erkenning als invoegbedrijf.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Werk en sociale economieVlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
Thema: 
Werk en opleiding
Werk en opleidingSociale economie

Aanvraag tot erkenning als invoegbedrijf dienstencheques

Met dit formulier dient u een aanvraag in tot erkenning als invoegbedrijf - dienstencheque-onderneming.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Werk en sociale economieVlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
Thema: 
Werk en opleiding
Werk en opleidingSociale economie

Aanvraag tot erkenning als keuringsinstelling voor koeltechniek

Met dit formulier vraagt u bij de afdeling Milieuvergunningen van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie een erkenning aan als keuringsinstelling voor de keuring van koeltechnische bedrijven en examencentra koeltechniek.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieDepartement Leefmilieu, Natuur en Energie
Thema: 
Milieu en natuurMilieuvergunning en preventie

Aanvraag tot erkenning als koper van melk

Met dit formulier vraagt u als koper of als gemachtigde van de koper een erkenning aan bij de afdeling Markt- en Inkomensbeheer om melk te mogen aankopen bij landbouwers. In het Vademecum voor kopers van melk wordt dit het formulier F1 genoemd.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Landbouw en visserijAgentschap voor Landbouw en Visserij
Thema: 
Landbouw en Visserij

Aanvraag tot erkenning als MER-deskundige

Met dit formulier kunt u een erkenning aanvragen als MER-deskundige.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieDepartement Leefmilieu, Natuur en Energie
Thema: 
Milieu en natuur
Milieu en natuurMilieuvergunning en preventie

Aanvraag tot erkenning als milieucoördinator

Met dit formulier kunt u een erkenning aanvragen als milieucoördinator.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieDepartement Leefmilieu, Natuur en Energie
Thema: 
Milieu en natuur
Milieu en natuurMilieuvergunning en preventie

Pagina's