Formulieren

Op deze pagina vindt u alle formulieren die de Vlaamse overheid aanbiedt.
De formulieren zijn filterbaar per thema, doelgroep en entiteit. 

De site is nog in volle opbouw. De kwaliteit van de Vlaamse formulieren moet voortdurend verbeteren. Daarom worden de formulieren doorgelicht op klantgerichtheid, leesbaarheid en eenvoud. De Vlaamse overheid wil stelselmatig meer intelligente, kwaliteitsvolle formulieren aanbieden die geen gegevens opvragen die al bij de overheid beschikbaar zijn.

Vragen over een specifiek formulier kunt u stellen via de administratie die op het formulier zelf staat. U kunt ook terecht bij het Contactpunt Vlaamse Infolijn. Als  een bepaald formulier ontbreekt op deze site, meld het dan aan de dienst Wetsmatiging.

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Aanvraag beurzen (voor het volgen van opleidingen of het lopen van stages)

Met dit formulier kunt u een tegemoetkoming aanvragen bij het Vlaams Audiovisueel Fonds voor het volgen van een opleiding (studiebeurs) of het lopen van een stage (werkbeurs).
Beleidsdomein / Entiteit: 
Cultuur, jeugd, sport en mediaDepartement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Thema: 
Cultuur en media

Aanvraag inschrijving ras op nationale rassencatalogus voor landbouwgewassen

Met dit formulier kunnen kwekers of hun gevolmachtigden de inschrijving van een nieuw ras aanvragen in de nationale rassencatalogus voor landbouwgewassen. Bij elk gewas hoort ook een technische vragenlijst.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Landbouw en visserijAgentschap voor Landbouw en Visserij
Thema: 
Landbouw en Visserij
Landbouw en Visserijlandbouw

Aanvraag om dierlijke mest of andere meststoffen in te voeren

Met dit formulier vraagt een erkende mestvoerder aan de Mestbank de toestemming om dierlijke mest of andere meststoffen in te voeren in het Vlaamse Gewest.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Landmaatschappij (VLM)
Thema: 
Milieu en natuur
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Aanvraag om dierlijke mest of andere meststoffen uit te voeren

Met dit formulier vraagt een erkende mestvoerder aan de Mestbank de toestemming om dierlijke mest of andere meststoffen uit te voeren uit het Vlaamse Gewest, voor zover het land of de regio van bestemming een expliciete en voorafgaande toestemming vereist.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Landmaatschappij (VLM)
Thema: 
Milieu en natuur
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Aanvraag om een arbeidskaart C van beperkte duur

Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen om een arbeidskaart C (beperkte duur) te ontvangen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Werk en sociale economieVlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
Thema: 
Werk en opleiding
Werk en opleidingArbeidskaarten

Aanvraag om een defect voertuig tijdelijk te vervangen

Met dit formulier vraagt een erkende mestvoerder aan de Mestbank de toestemming om tijdelijk een niet-erkend voertuig te gebruiken ter vervanging van een defect voertuig.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Landmaatschappij (VLM)
Thema: 
Milieu en natuur
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Aanvraag om een dossier in te kijken of digitale rapporten te ontvangen

Met dit formulier kunt u een afspraak maken om bij de afdeling Bodembeheer van de OVAM dossiers te komen inkijken of kunt u één of meer digitale rapporten uit een dossier opvragen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieOpenbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
Thema: 
Milieu en natuur
Milieu en natuurBodem

Aanvraag om een overname van NER-D te annuleren of om af te zien van de bijkomende mestverwerkingsplicht door een overname van NER-D

Met dit formulier kunt u een overname van nutriëntenemissierechten (NER-D) annuleren of afzien van de bijkomende mestverwerkingsplicht die voortvloeit uit een vroegere overname van NER-D op voorwaarde van mestverwerking. Dat kunt u doen door 25 % van de overgenomen nutriëntenemissie­rechten te annuleren.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Landmaatschappij (VLM)
Thema: 
Milieu en natuur
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Aanvraag om een quotum leveringen vrij te maken via het quotumfonds voor het tijdvak 2012-2013

Met dit formulier kunt u een quotum leveringen verkopen aan het quotumfonds.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Landbouw en visserijAgentschap voor Landbouw en Visserij
Thema: 
Landbouw en Visserijlandbouw

Aanvraag om een rasbenaming

Met dit formulier kunnen kwekers of hun gevolmachtigden een aanvraag indienen om een rasbenaming te laten registreren.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Landbouw en visserijAgentschap voor Landbouw en Visserij
Thema: 
Landbouw en Visserij
Landbouw en Visserijlandbouw

Aanvraag om een stalsysteem op te nemen in de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen (AEA-lijst)

Met dit formulier kunnen belanghebbenden aan de Mestbank vragen om een stalsysteem te evalueren zodat het eventueel in de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen kan worden opgenomen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Landmaatschappij (VLM)
Thema: 
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Aanvraag om het controlemerk AA te gebruiken

Met dit formulier kunnen erkende melkinrichtingen toestemming vragen om het officiële controlemerk AA aan te brengen op de producten die ze verkopen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Landbouw en visserijDepartement Landbouw en Visserij
Thema: 
Landbouw en Visserijlandbouw

Aanvraag om NER-MVW vrijwillig te annuleren

Met dit formulier kunt u vragen om uw nutriëntenemissierechten-mestverwerking (NER-MVW) vrijwillig te annuleren. Voor elke toekenning van NER-MVW die u wilt annuleren, moet u een apart formulier invullen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Landmaatschappij (VLM)
Thema: 
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Aanvraag om tijdelijk zonder AGR-GPS-opvolging te rijden

Met dit formulier kan een erkende mestvoerder aan de Mestbank de toestemming vragen om tijdelijk mest te transporteren zonder AGR-GPS-opvolging, als zijn AGR-GPS-apparaat een defect heeft dat niet onmiddellijk hersteld kan worden.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Landmaatschappij (VLM)
Thema: 
Milieu en natuur
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Aanvraag ondersteuning sportmanifestatie

Met dit formulier kunnen sportorganisaties en sportclubs subsidies aanvragen voor een door hen georganiseerde sportmanifestatie.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Cultuur, jeugd, sport en mediaDepartement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Thema: 
Sport en vrije tijd
Sport en vrije tijdSport

Aanvraag ontwikkelingssteun (middellange en lange fictiefilms; korte, middellange en lange animatiefilms; documentaires en filmlab)

Met dit formulier kunt u bij het Vlaams Audiovisueel Fonds ontwikkelingssteun aanvragen voor middellange en lange fictiefilms; korte, middellange en lange animatiefilms; documentaires en filmlab.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Cultuur, jeugd, sport en mediaDepartement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Thema: 
Cultuur en media
Cultuur en mediaMedia

Aanvraag opleidingsinitiatieven (het organiseren van vorming en opleidingen)

Met dit formulier kunt u een tegemoetkoming aanvragen bij het Vlaams Audiovisueel Fonds voor het organiseren van vorming en opleidingen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Cultuur, jeugd, sport en mediaDepartement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Thema: 
Cultuur en media
Cultuur en mediaMedia

Aanvraag productiesteun (korte, middellange en lange fictie- en animatiefilms, documentaires, filmlab en tv-drama)

Met dit formulier kunt u bij het Vlaams Audiovisueel Fonds productiesteun aanvragen voor korte, middellange en lange fictie- en animatiefilms, documentaires, filmlab en tv-drama.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Cultuur, jeugd, sport en mediaDepartement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Thema: 
Cultuur en media
Cultuur en mediaMedia

Aanvraag promotiesteun (korte, middellange en lange fictie- en animatiefilms, documentaires en filmlab die geen productiesteun genoten hebben of waarvoor de exceptionele noodzaak aan bijkomende promotie niet kon worden voorzien tijdens de productiefase)

Met dit formulier kunt u bij het Vlaams Audiovisueel Fonds promotiesteun aanvragen voor korte, middellange en lange fictie- en animatiefilms, documentaires en filmlab die geen productiesteun genoten hebben of waarvoor de exceptionele noodzaak aan bijkomende promotie niet kon worden voorzien tijdens de productiefase.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Cultuur, jeugd, sport en mediaDepartement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Thema: 
Cultuur en media
Cultuur en mediaMedia

Aanvraag scenariosteun (middellange en lange fictie- en animatiefilms, documentaires, filmlab en tv-drama)

Met dit formulier kunt u bij het Vlaams Audiovisueel Fonds scenariosteun aanvragen voor middellange en lange fictie- en animatiefilms, documentaires, filmlab en tv-drama.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Cultuur, jeugd, sport en mediaDepartement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Thema: 
Cultuur en media
Cultuur en mediaMedia

Pagina's