Formulieren

Op deze pagina vindt u alle formulieren die de Vlaamse overheid aanbiedt.
De formulieren zijn filterbaar per thema, doelgroep en entiteit. 

De site is nog in volle opbouw. De kwaliteit van de Vlaamse formulieren moet voortdurend verbeteren. Daarom worden de formulieren doorgelicht op klantgerichtheid, leesbaarheid en eenvoud. De Vlaamse overheid wil stelselmatig meer intelligente, kwaliteitsvolle formulieren aanbieden die geen gegevens opvragen die al bij de overheid beschikbaar zijn.

Vragen over een specifiek formulier kunt u stellen via de administratie die op het formulier zelf staat. U kunt ook terecht bij het Contactpunt Vlaamse Infolijn. Als  een bepaald formulier ontbreekt op deze site, meld het dan aan de dienst Wetsmatiging.

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Aanvraag van een erkenning als adviesdienst in het kader van de programmatische aanpak stikstof (PAS)

Met dit formulier kan een adviesdienst zich door de landcommissie van zijn provincie laten erkennen als erkende adviesdienst in het kader van PAS. Dit formulier past in het herstructureringsbeleid programmatische aanpak stikstof (PAS).
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Landmaatschappij (VLM)
Thema: 
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Aanvraag van een erkenning als bedrijfsadviseur in de biologische landbouw

Met dit formulier kan een bedrijfsadviseur bij de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling van het Departement Landbouw en Visserij een aanvraag indienen om erkend te worden als bedrijfsadviseur in de biologische landbouw.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Landbouw en visserijDepartement Landbouw en Visserij
Thema: 
Landbouw en Visserijlandbouw

Aanvraag van een erkenning als centrum voor bedrijfsadvisering in de biologische landbouw

Met dit formulier kan een centrum bij de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling van het Departement Landbouw en Visserij een aanvraag indienen om erkend te worden als centrum in de biologische landbouw.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Landbouw en visserijDepartement Landbouw en Visserij
Thema: 
Landbouw en Visserijlandbouw

Aanvraag van een erkenning als centrum voor landbouwvorming

Met dit formulier kunt u bij de Vlaamse minister, bevoegd voor het landbouwbeleid, een erkenning aanvragen als centrum voor landbouwvorming. De aanvraag is gebaseerd op het decreet van 3 maart 2004 inzake de subsidiëring van meer duurzame landbouwproductiemethoden en de erkenning van centra voor meer duurzame landbouw en op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Landbouw en visserijAgentschap voor Landbouw en Visserij
Thema: 
Landbouw en Visserijlandbouw

Aanvraag van een erkenning als exploitant van hout: natuurlijk persoon

Met dit formulier kunt u bij het Agentschap voor Natuur en Bos een erkenning aanvragen als exploitant van hout, op voorwaarde dat u geen bedrijfsstatuut hebt. Iedereen die meer dan 50 m³ hout per jaar en per adres exploiteert uit een openbaar bos, wordt beschouwd als een beroepsmatig bosexploitant en moet een erkenning hebben voor hij met bosexploitatiewerkzaamheden start.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieAgentschap voor Natuur en Bos
Thema: 
Milieu en natuurNatuur en Bos

Aanvraag van een erkenning als exploitant van hout: rechtspersoon

Met dit formulier kunt u bij het Agentschap voor Natuur en Bos een erkenning aanvragen als exploitant van hout, op voorwaarde dat u een bedrijfsstatuut hebt. Iedereen die meer dan 50 m³ hout per jaar en per adres exploiteert uit een openbaar bos, wordt beschouwd als een beroepsmatig bosexploitant en moet een erkenning hebben voor hij met bosexploitatiewerkzaamheden start.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieAgentschap voor Natuur en Bos
Thema: 
Milieu en natuurNatuur en Bos

Aanvraag van een erkenning als intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst

Met dit formulier kunt u bij het agentschap Onroerend Erfgoed een erkenning als intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst aanvragen conform het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en artikel 3.3.1 tot en met 3.3.9 van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoedOnroerend Erfgoed
Thema: 
Bouwen en wonenonroerend erfgoed

Aanvraag van een erkenning als koper van hout: natuurlijk persoon

Met dit formulier kunt u bij het Agentschap voor Natuur en Bos een erkenning aanvragen als koper van hout, op voorwaarde dat u geen bedrijfsstatuut hebt. Iedereen die meer dan 50 m³ hout per jaar en per adres koopt uit een openbaar bos, wordt beschouwd als een beroepsmatig koper en moet een erkenning hebben voor hij kan deelnemen aan de houtverkoop.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieAgentschap voor Natuur en Bos
Thema: 
Milieu en natuurNatuur en Bos

Aanvraag van een erkenning als koper van hout: rechtspersoon

Met dit formulier kunt u bij het Agentschap voor Natuur en Bos een erkenning aanvragen als koper van hout, op voorwaarde dat u een bedrijfsstatuut hebt. Iedereen die meer dan 50 m³ hout per jaar en per adres koopt uit een openbaar bos, wordt beschouwd als een beroepsmatig koper en moet een erkenning hebben voor hij kan deelnemen aan de houtverkoop.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieAgentschap voor Natuur en Bos
Thema: 
Milieu en natuurNatuur en Bos

Aanvraag van een erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging, vereniging informatie en participatie of cultuureducatieve vereniging

Met dit formulier kan een vereniging bij de afdeling Jeugd een aanvraag indienen voor een erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging, vereniging informatie en participatie of cultuureducatieve vereniging.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Cultuur, jeugd, sport en media
Cultuur, jeugd, sport en mediaDepartement Cultuur, Jeugd, Sport en Mediaafdeling Jeugd
Thema: 
Jeugd en Jeugdwerk
Jeugd en JeugdwerkCultuureducatie
Jeugd en JeugdwerkParticipatie en informatie
Jeugd en JeugdwerkVerenigingen

Aanvraag van een erkenning als onroerenderfgoeddepot

Met dit formulier kunt u bij het agentschap Onroerend Erfgoed een erkenning als onroerenderfgoeddepot aanvragen conform het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en artikel 3.4.1 tot en met 3.4.17 van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoedOnroerend Erfgoed
Thema: 
Bouwen en wonenonroerend erfgoed

Aanvraag van een erkenning als onroerenderfgoedgemeente

Met dit formulier kunt u voor uw gemeente bij het agentschap Onroerend Erfgoed in 2015 of 2016 een voorlopige erkenning aanvragen als onroerenderfgoedgemeente conform het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en artikel 13.3.1. (overgangsbepaling) van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014. U moet uw aanvraag uiterlijk op 15 januari van 2015 of van 2016 indienen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoedOnroerend Erfgoed
Thema: 
Bouwen en wonenonroerend erfgoed

Aanvraag van een erkenning als takeldienst voor schriftelijke opdrachten van de Vlaamse Belastingdienst (deel 1 en deel 2)

Met dit formulier vraagt een takeldienst een erkenning aan om tussenbeide te komen op basis van een schriftelijke opdracht van de Vlaamse Belastingdienst.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Financiën en begrotingAgentschap Vlaamse Belastingdienst
Thema: 
FinanciënVerkeersbelastingen

Aanvraag van een erkenning in het kader van VO 1069/2009

Met dit formulier dient u een aanvraag in voor de erkenning van uw bedrijf in het kader van de verordening (EG) nr. 1069/2009 Dierlijke Bijproducten. Die verordening stelt de gezondheidsvoorschriften vast voor dierlijke bijproducten die niet voor menselijke consumptie bestemd zijn.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Landmaatschappij (VLM)
Thema: 
Milieu en natuur
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Aanvraag van een erkenning voor de opleiding tot verslaggever

Met dit formulier kan een opleidingsinstelling een erkenning aanvragen voor het geven van de opleiding tot verslaggever.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaams Energieagentschap
Thema: 
Energie en Natuurlijke RijkdommenEnergie

Aanvraag van een erkenning voor niet-zandgrond

Met dit formulier kunt u bij de Mestbank een erkenning voor niet-zandgrond aanvragen voor één of meer percelen van uw bedrijf. Na afhandeling zal de Mestbank u een afschrift van het aanvraagformulier terugsturen, aangevuld met de rubriek ‘In te vullen door de Mestbank’. Het teruggestuurde afschrift geldt als bewijs voor de verkregen erkenning.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Landmaatschappij (VLM)
Thema: 
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Aanvraag van een erkenning voor zware kleigrond

Met dit formulier kunt u bij de Mestbank een erkenning voor zware kleigrond aanvragen voor één of meer percelen van uw bedrijf. Na afhandeling zal de Mestbank u een afschrift van het aanvraagformulier terugsturen, aangevuld met de rubriek ‘In te vullen door de Mestbank’. Het teruggestuurde afschrift geldt als bewijs voor de verkregen erkenning.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Landmaatschappij (VLM)
Thema: 
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Aanvraag van een gebruikerscompensatie

Met dit formulier kan de gebruiker van een perceel bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) een gebruikerscompensatie aanvragen voor schade die veroorzaakt wordt door een wijziging van de gebiedsaanduiding landbouw naar een groene gebiedsaanduiding, het aanbrengen van een nieuwe overdruk ecologisch belang, ecologische waarde, overstromingsgebied, reservaat of valleigebied, op een zone die onder de gebiedsaanduiding landbouw valt, of een erfdienstbaarheid tot openbaar nut op een zone die onder de gebiedsaanduiding landbouw valt.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Landmaatschappij (VLM)
Thema: 
Milieu en natuur
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Aanvraag van een georganiseerde vakantie

Met dit formulier kunt u bij Steunpunt Vakantieparticipatie een georganiseerde vakantie voor kinderen, jongeren, volwassenen of gezinnen aanvragen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Internationaal VlaanderenToerisme Vlaanderen
Thema: 
ToerismeSteunpunt Vakantieparticipatie

Aanvraag van een groepsverblijf

Met dit formulier kunt u bij Steunpunt Vakantieparticipatie een groepsverblijf aanvragen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Internationaal VlaanderenToerisme Vlaanderen
Thema: 
ToerismeSteunpunt Vakantieparticipatie

Pagina's