Formulieren

Op deze pagina vindt u alle formulieren die de Vlaamse overheid aanbiedt.
De formulieren zijn filterbaar per thema, doelgroep en entiteit. 

De site is nog in volle opbouw. De kwaliteit van de Vlaamse formulieren moet voortdurend verbeteren. Daarom worden de formulieren doorgelicht op klantgerichtheid, leesbaarheid en eenvoud. De Vlaamse overheid wil stelselmatig meer intelligente, kwaliteitsvolle formulieren aanbieden die geen gegevens opvragen die al bij de overheid beschikbaar zijn.

Vragen over een specifiek formulier kunt u stellen via de administratie die op het formulier zelf staat. U kunt ook terecht bij het Contactpunt Vlaamse Infolijn. Als  een bepaald formulier ontbreekt op deze site, meld het dan aan de dienst Wetsmatiging.

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Aanvraag van een attest in het kader van de uitrijregeling of niet-emissiearme aanwending

Met dit formulier kunnen landbouwers of uitbaters bij de Mestbank een attest aanvragen in het kader van de uitrijregeling voor meststoffen met een lage stikstofinhoud of voor traagwerkende meststoffen, of een attest voor niet-emissiearme aanwending.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Landmaatschappij (VLM)
Thema: 
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Aanvraag van een attest voor belastingvermindering

Als u met een premie werkzaamheden hebt uitgevoerd aan een monument of een gebouw in een landschap of een stads-of dorpsgezicht, kunt u met dit formulier een attest aanvragen dat recht geeft op belastingvermindering. Het onroerend goed mag niet verhuurd zijn, zelfs niet gedeeltelijk. Het effect van de werkzaamheden waarvoor u belastingvermindering aanvraagt, moet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg of het onroerend goed moet toegankelijk zijn voor het publiek.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoedOnroerend Erfgoed
Thema: 
Bouwen en wonenonroerend erfgoed

Aanvraag van een basis- en oppervlaktesubsidie 2015

Met dit formulier kan een erkende wildbeheereenheid (WBE) bij het Agentschap voor Natuur en Bos een basis- en oppervlaktesubsidie aanvragen voor het kalenderjaar 2015.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieAgentschap voor Natuur en Bos
Thema: 
Milieu en natuurNatuur en Bos

Aanvraag van een beurs voor een internationale opleiding als circuskunstenaar

Met dit formulier kunt u in het kader van het Circusdecreet bij de afdeling Sociaal-Cultureel Werk van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, een subsidie aanvragen voor een internationale bijscholing of voortgezette opleiding als circuskunstenaar.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Cultuur, jeugd, sport en mediaDepartement Cultuur, Jeugd, Sport en Mediaafdeling Sociaal-Cultureel Werk
Thema: 
Cultuur en mediaSociaal Cultureel Werk

Aanvraag van een bijkomende niet-representatieve projectcategorie

Met dit formulier kunnen belanghebbenden in de sector van hernieuwbare energiebronnen en kwalitatieve warmte-krachtkoppeling, zoals (potentiële) investeerders, projectontwikkelaars en eigenaars van een productie-installatie, bij het Vlaams Energieagentschap (VEA) een aanvraag indienen om een bijkomende niet-representatieve projectcategorie door de minister te laten erkennen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaams Energieagentschap
Thema: 
Energie en Natuurlijke RijkdommenEnergie

Aanvraag van een bijkomende representatieve projectcategorie

Met dit formulier kunnen belanghebbenden in de sector van hernieuwbare energiebronnen en kwalitatieve warmte-krachtkoppeling, zoals (potentiële) investeerders, projectontwikkelaars en eigenaars van een productie-installatie, bij het Vlaams Energieagentschap (VEA) een aanvraag indienen om een bijkomende representatieve projectcategorie door de minister te laten erkennen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaams Energieagentschap
Thema: 
Energie en Natuurlijke RijkdommenEnergie

Aanvraag van een bodemattest

Met dit formulier kunt u bij de OVAM een bodemattest aanvragen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieOpenbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
Thema: 
Bouwen en wonen
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Aanvraag van een brandveiligheidsattest voor een toeristisch logies dat moet voldoen aan de specifieke brandveiligheidsnormen die zijn opgenomen in bijlage 3 of bijlage 4

Met dit formulier vraagt u bij de burgemeester van de gemeente waar uw toeristische logies ligt, een brandveiligheidsattest voor uw toeristische logies aan dat moet voldoen aan de specifieke brandveiligheidsnormen die zijn opgenomen in bijlage 3 of bijlage 4 bij het besluit van de Vlaams Regering van 17 maart 2017 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan het toeristische logies moet voldoen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Internationaal VlaanderenToerisme Vlaanderen
Thema: 
ToerismeToeristisch logies

Aanvraag van een burgerlijk ereteken

Met dit formulier kunnen lokale en provinciale besturen bij het Agentschap voor Binnenlands Bestuur een voorstel indienen tot toekenning van een burgerlijke ereteken. De volgende personen kunnen voor een burgerlijk ereteken in aanmerking komen: (1) de statutaire personeelsleden van gemeenten, OCMW’s, provincies en hun verenigingen (met uitzondering van het onderwijzend personeel, politie en brandweer), (2) de mandatarissen van gemeenten, OCMW’s en provincies, en (3) de uitvoerende leden van de eredienstinstellingen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Kanselarij en BestuurAgentschap voor Binnenlands Bestuur
Thema: 
Overheidbinnenlands bestuur

Aanvraag van een Buzzy Pazz - jongerenabonnement tot 25 jaar

Met dit formulier kunt u een Buzzy Pazz jongerenabonnement (tot 25 jaar) aanvragen bij De Lijn.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Mobiliteit en openbare werkenVlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn
Thema: 
Mobiliteit

Aanvraag van een certificaat bij overdracht van een handelsfonds

Met dit formulier vraagt de overdrager van een handelsfonds of zijn gemandateerde bij de Vlaamse Belastingdienst een certificaat aan overeenkomstig artikel 3.12.1.0.14 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Financiën en begrotingAgentschap Vlaamse Belastingdienst

Aanvraag van een certificaat in geval van overdracht van een handelsfonds

Met dit formulier kan de overdrager van een handelsfonds bij de Vlaamse Belastingdienst een certificaat aanvragen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Financiën en begrotingAgentschap Vlaamse Belastingdienst
Thema: 
Financiën

Aanvraag van een certificaat van herkomst

Met dit formulier kunt u als ontginner van oppervlaktedelstoffen een certificaat van herkomst aanvragen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieDepartement Leefmilieu, Natuur en Energie
Thema: 
Energie en Natuurlijke Rijkdommen
Energie en Natuurlijke RijkdommenNatuurlijke Rijkdommen

Aanvraag van een daguitstap

Met dit formulier kunt u bij Steunpunt Vakantieparticipatie een daguitstap aanvragen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Internationaal VlaanderenToerisme Vlaanderen
Thema: 
ToerismeSteunpunt Vakantieparticipatie

Aanvraag van een DINA-abonnement

Met dit formulier kunt u bij De Lijn een gratis DINA-abonnement (Dienst Inruilen Nummerplaat voor Abonnement) aanvragen in ruil voor uw nummerplaat.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Mobiliteit en openbare werkenVlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn
Thema: 
Mobiliteit

Aanvraag van een dunnefractieattest

Met dit formulier kan de producent van dunne fractie van varkensmest, verkregen na fysisch-mechanische mestscheiding, een dunnefractieattest aanvragen bij de Mestbank. Het dunnefractieattest laat toe om de dunne fractie van varkensmest te gebruiken op derogatiepercelen of aan te bieden voor gebruik op derogatiepercelen. Landbouwers die dunne fractie laten aanvoeren op hun derogatiepercelen, hoeven zelf geen dunnefractieattest aan te vragen, maar ze moeten wel in het bezit zijn van een kopie van het dunnefractieattest van de aanbieder.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Landmaatschappij (VLM)
Thema: 
Milieu en natuur
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Aanvraag van een duplicaat van een abonnement bij De Lijn

Met dit formulier kunt u bij De Lijn een duplicaat aanvragen van uw Omnipas, Buzzy Pazz of gratis netabonnement.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Mobiliteit en openbare werkenVlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn
Thema: 
Mobiliteit

Aanvraag van een effluentattest

Met dit formulier kan de producent van effluent, een effluentattest aanvragen bij de Mestbank. Het effluentattest laat toe om effluent te gebruiken op derogatiepercelen of aan te bieden voor gebruik op derogatiepercelen. Landbouwers die effluent laten aanvoeren op hun derogatiepercelen, hoeven zelf geen effluentattest aan te vragen, maar ze moeten wel in het bezit zijn van een kopie van het effluentattest van de aanbieder.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Landmaatschappij (VLM)
Thema: 
Milieu en natuur
Milieu en natuurLand, bodem en mest

Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure

Met dit formulier vraagt u bij het agentschap Onroerend Erfgoed een erfgoedpremie aan volgens de bijzondere procedure voor beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten aan beschermde goederen of erfgoedlandschappen. Op de premie is het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 van toepassing.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoedOnroerend Erfgoed
Thema: 
Bouwen en wonenonroerend erfgoed

Aanvraag van een erfgoedpremie voor onroerend erfgoed volgens de standaardprocedure

Met dit formulier vraagt u bij het agentschap Onroerend Erfgoed een erfgoedpremie aan volgens de standaardprocedure voor beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten aan beschermde goederen of erfgoedlandschappen. Op de premie is het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, en het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 van toepassing.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoedOnroerend Erfgoed
Thema: 
Bouwen en wonenonroerend erfgoed

Pagina's