Formulieren

Op deze pagina vindt u alle formulieren die de Vlaamse overheid aanbiedt.
De formulieren zijn filterbaar per thema, doelgroep en entiteit. 

De site is nog in volle opbouw. De kwaliteit van de Vlaamse formulieren moet voortdurend verbeteren. Daarom worden de formulieren doorgelicht op klantgerichtheid, leesbaarheid en eenvoud. De Vlaamse overheid wil stelselmatig meer intelligente, kwaliteitsvolle formulieren aanbieden die geen gegevens opvragen die al bij de overheid beschikbaar zijn.

Vragen over een specifiek formulier kunt u stellen via de administratie die op het formulier zelf staat. U kunt ook terecht bij het Contactpunt Vlaamse Infolijn. Als  een bepaald formulier ontbreekt op deze site, meld het dan aan de dienst Wetsmatiging.

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Aanmelding van het hergebruik van zinkassen in het kader van de grondstofverklaring voor zinkassen

Met dit formulier bezorgt u vóór het begin van de werkzaamheden aan de OVAM de gegevens over de zinkassen die u opnieuw wilt gebruiken overeenkomstig de algemene grondstofverklaring voor zinkassen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieOpenbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
Thema: 
Milieu en natuurAfval
Milieu en natuurBodem

Aanmelding van zonnepanelen met een maximaal AC-vermogen van > 10 kW om groenestroomcertificaten te verkrijgen

Met dit formulier vraagt u groenestroomcertificaten aan voor elektriciteit die opgewekt is door zonnepanelen waarvan de omvormers een maximaal AC-vermogen hebben van meer dan 10 kW.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Reguleringsinstantie voor de Electriciteits- en Gasmarkt (VREG)
Thema: 
Energie en Natuurlijke Rijkdommen
Energie en Natuurlijke RijkdommenEnergie

Aanmelding van zonnepanelen met een maximaal AC-vermogen van ≤ 10 kW om groenestroomcertificaten te verkrijgen

Met dit formulier vraagt u groenestroomcertificaten aan voor elektriciteit die opgewekt is door zonnepanelen waarvan de omvormers een maximaal AC-vermogen hebben van ≤ 10 kW en die na 1 januari 2006 in gebruik zijn genomen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaamse Reguleringsinstantie voor de Electriciteits- en Gasmarkt (VREG)
Thema: 
Energie en Natuurlijke RijkdommenEnergie

Aanmeldingsformulier binnenlandse adoptie

Met dit formulier meldt u zich aan via de Vlaamse Centrale Autoriteit voor een binnenlandse adoptie die niet via de adoptiedienst verloopt.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinKind en Gezin
Thema: 
Welzijn en volksgezondheid
Welzijn en volksgezondheidadoptie

Aanmeldingsformulier voor een interlandelijke adoptie

Met dit formulier meldt u zich aan bij de Vlaamse Centrale Autoriteit voor een interlandelijke adoptie.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Welzijn, volksgezondheid en gezinKind en Gezin
Thema: 
Welzijn en volksgezondheid
Welzijn en volksgezondheidadoptie

Aanstiplijst bij de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning voor technische werken

Met dit formulier geeft u aan welke documenten u opneemt in uw aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning voor technische werken.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoedDepartement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
Thema: 
Bouwen en wonen
Bouwen en wonenruimtelijke ordening

Aanstiplijst bij de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning voor terreinaanlegwerken

Met dit formulier geeft u aan welke documenten u opneemt in uw aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning voor terreinaanlegwerken.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoedDepartement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
Thema: 
Bouwen en wonen
Bouwen en wonenruimtelijke ordening

Aanstiplijst bij de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat

Met dit formulier geeft u aan welke documenten u opneemt in uw aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoedDepartement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
Thema: 
Bouwen en wonen
Bouwen en wonenruimtelijke ordening

Aanstiplijst bij de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een uitgebreide dossiersamenstelling vereist is

Met dit formulier geeft u aan welke documenten u opneemt in uw aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een uitgebreide dossiersamenstelling vereist is.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoedDepartement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
Thema: 
Bouwen en wonen
Bouwen en wonenruimtelijke ordening

Aanstiplijst van de ontvangen documenten voor de opmaak van een energieprestatiecertificaat

Met dit formulier geeft een energiedeskundige aan welke documenten de eigenaar ter beschikking stelt aan hem voor de opmaak van het energieprestatiecertificaat.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Leefmilieu, natuur energieVlaams Energieagentschap
Thema: 
Energie en Natuurlijke RijkdommenEnergie

Aanstiplijst Vlaamse verordening hemelwater

Met dit formulier kunt u nagaan of uw aanvraag of melding voldoet aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 5 juli 2013 inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoedDepartement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
Thema: 
Bouwen en wonenruimtelijke ordening

Aantekenlijst van de lesgever van een opleiding in de landbouwsector

Met dit formulier bevestigt de lesgever van een cursus die georganiseerd wordt in het kader van een naschoolse landbouwvorming, dat de les effectief heeft plaatsgevonden. Dit formulier wordt in de administratieve map van de cursus bewaard en moet tijdens de cursus in het leslokaal aanwezig zijn.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Landbouw en visserijAgentschap voor Landbouw en Visserij
Thema: 
Landbouw en Visserij
Landbouw en Visserijlandbouw

Aantekenlijst van de stagiair voor een stage in het kader van een naschoolse opleiding in de landbouwsector

Met dit formulier worden de aanwezigheid en de werkzaamheden van een stagiair geregistreerd. Dit formulier moet tijdens de volledige duur van de stage beschikbaar zijn in de bedrijfszetel van het stagebedrijf en ter inzage liggen van de inspecteurs van de diensten van de Vlaamse overheid.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Landbouw en visserijAgentschap voor Landbouw en Visserij
Thema: 
Landbouw en Visserijlandbouw

Aanvraag "toestemming wegens therapeutische noodzaak" (TTN)

Met dit formulier kunnen sporters toestemming vragen om een bepaald geneesmiddel te mogen gebruiken dat voorkomt op de dopinglijst.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Cultuur, jeugd, sport en mediaDepartement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Thema: 
Sport en vrije tijd
Sport en vrije tijdSport

Aanvraag (hernieuwing) van erkenning voor het triëren tegen loon

Met dit formulier kan een loontrieerder een erkenning aanvragen of hernieuwen vóór 31 juli.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Landbouw en visserijAgentschap voor Landbouw en Visserij
Thema: 
Landbouw en Visserijlandbouw

Aanvraag adviespremie bij verplichte managementondersteuning bij verlieslatendheid

Met dit formulier kan een verlieslatende onderneming in de sociale economie een aanvraag indienen voor een adviespremie voor (verplicht) "advies managementondersteuning" door een erkend bureau.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Werk en sociale economieVlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
Thema: 
Werk en opleiding
Werk en opleidingSociale economie

Aanvraag adviespremie voor een ad hoc adviespremie

Met dit formulier kan een onderneming in de sociale economie een aanvraag indienen voor een adviespremie voor een "haalbaarheidsstudie" door een erkend bureau.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Werk en sociale economieVlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
Thema: 
Werk en opleiding
Werk en opleidingSociale economie

Aanvraag adviespremie voor een haalbaarheidstudie

Met dit formulier kan een onderneming in de sociale economie een aanvraag indienen voor een adviespremie voor een "haalbaarheidsstudie" door een erkend bureau.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Werk en sociale economieVlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
Thema: 
Werk en opleiding
Werk en opleidingSociale economie

Aanvraag arbeidskaart A voor onbepaalde duur

Met dit formulier kunt u een arbeidskaart A (geldig voor onbepaalde duur) aanvragen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Werk en sociale economieVlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
Thema: 
Werk en opleiding
Werk en opleidingArbeidskaarten

Aanvraag begeleidende documenten en etiketten loontriage

Met dit formulier kan een erkende loontrieerder etiketten voor monsters en documenten die altijd bij de zaden gevoegd moeten worden, aanvragen.
Beleidsdomein / Entiteit: 
Landbouw en visserijAgentschap voor Landbouw en Visserij
Thema: 
Landbouw en Visserijlandbouw

Pagina's